19.10.2015

Medlemsinfo 9/2015

1. Lasse Johansson ny expert i arbetsgivarförbundet från 24.8.2015
2. Arbetsgivarförbundet effektiverar sin rådgivning – man når våra experter på ett gemensamt telefonnummer: 09 172 853

 1. Lasse Johansson ny expert i arbetsgivarförbundet från 24.8.2015

Juris magister Lasse Johansson inledde sin tjänst som expert vid Apotekens Arbetsgivarförbund. Han har länge varit jurist i anställningsfrågor vid Finlands Ekonomer.

Lasse nås per e-post under adressen lasse.johansson(a)apta.fi. Per telefon når man Lasse direkt 09 1728 5101 eller 050 371 5017.

2. Arbetsgivarförbundet effektiverar sin rådgivning – man når våra experter på ett gemensamt telefonnummer: 09 172 853

Förbundets telefonrådgivningssystem har förnyats. Numren är desamma, man har bildat en s.k. ”ring” av dem. Medlemmarna kan ringa ett nummer, varifrån samtalet automatiskt kopplas till den expert som just då är ledig eller så ställs samtalet i kö.

Experternas personliga mobiltelefonnummer kvarstår oförändrade. Det personliga telefonnumret för den fasta telefonen dirigeras direkt till ”ringen”, ifall den expert ni ringt till inte är på plats.