18.2.2013

Medlemsinfo 2/2013

1. Arbetsmarknadsseminarium 15-17 maj
2. Vårens söckenhelgsförkortningar
3. Stipendier från APTA-fonden
4. Resultaten av enkäten om apotekspotten för farmaceutisk personal

1. Arbetsmarknadsseminarium 15-17 maj

Apoteksbranschens arbetsmarknadsseminarium arrangeras 15-17 maj 2013 som en kryssning till Stockholm. På seminariet behandlas bl.a. det aktuella läget på arbetsmarknaden, förberedelser inför höstens förhandlingsrunda, Finlands ekonomiska utsikter, chefens rättigheter och skyldigheter, utveckling av apoteksverksamheten samt problem i anslutning till anställningsfrågor såsom byte av apotekare och sjukfrånvaro

Vi önskar speciellt att apotekare som verkat som företagare en kortare tid och provisorer som sköter anställningsfrågor i högre grad deltar. Kom och lär dig nytt, uppdatera dina kunskaper och träffa kolleger och bekanta.

Den andra seminariedagen behandlar vi också anställnings- och pensionsfrågor som deltagarna på förhand har skickat in. Frågorna kan skickas i samband med anmälningen över Internet eller under adress jukka.koskipirtti@apta fi. Frågorna behandlas anonymt.

Programmet med anmälningsanvisningar och prisuppgifter finns här.

2. Vårens söckenhelgsförkortningar

Söckenhelgerna förkortar den ordinarie arbetstiden för farmaceutisk personal och arbetstagare på apotek på följande sätt:

  • påsken ger upphov till två förkortningar
  • första maj, Kristi himmelsfärdsdag och midsommar ger var och en upphov till en arbetstidsförkortning

Mera om hur förkortningarna verkställs finns här.

3. Stipendier från APTA-fonden

Styrelsen för Apotekens Arbetsgivarförbund har beviljat följande stipendier från den fond den förvaltar:

  • provisor Minna Uusitalo, 1 500 euro, ämnet för PD-examen: Asiakaspalvelun johtaminen suurissa kaupunkiapteekeissa (Ledning av kundbetjäning i stora stadsapotek)
  • provisor Lenita Jokinen, 1 500 euro, ämnet för PD-examen: Apteekkitoiminnan kehittäminen: apteekkareiden näkemyksiä (utveckling av apoteksverksamheten: apotekarnas synpunkter).

Vi gratulerar stipendiaterna.

Stipendier kan sökas hela tiden. Ansökningarna behandlas på följande styrelsemöte. Kriterierna för beviljande av stipendier, ansökningsanvisningar och -blankett finns under adress https://apta.fi/apteekkien-tyonantajaliiton-apurahat/

4. Resultaten av enkäten om apotekspotten för farmaceutisk personal

Arbetsgivarförbundet utförde i januari en enkät per e-post om hur apotekspotten för farmaceutisk personal hade verkställts. Enkäten besvarades av 344 apotekare och svarsprocenten var 55,8. Vi tackar alla dem som svarade på enkäten.

Fördelningen av potten löpte som helhet bra, till och med bättre än föregående gång. Bra kundbetjäning är fortfarande den mest använda fördelningsgrunden. Nästan 60 % hade fördelat potten till högst hälften av den farmaceutiska personalen. Största delen av apotekarna tillämpade ett sådant fördelningsförfarande, att diskussionerna fördes med förtroendemannen. I dessa förhandlingar nådde man enighet eller avtal i cirka 90 % av apoteken. Samma mängd svarare uppgav också att samarbetet mellan parterna hade löpt bra eller rätt bra. Majoriteten av dem som berättade om sin åsikt ser också apotekspotten som ett användbart instrument i framtiden. Apotekspottens andel av den totala lönehöjningen vill man däremot inte öka från nuvarande nivå.

Ett sammandrag av svaren på enkäten och en jämförelse med svaren på enkäten år 2011 finns här.

Med vänlig hälsning

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND

Jukka Koskipirtti