24.3.2017

Medlemsinfo 2/2017

1. Anvisningar för avlöning av sommarvikarier, praktikanter och studerande
2. De nya kollektivavtalen har publicerats på webbplatsen
3. Utbildning i anställningsförhållanden 4.4 i Helsingfors
4. Ansök om Apta-fondens stipendier
5. Apotekens Pensionskassa tillhandahåller samordningstjänster i arbetshälsa för apotek
6. Avtal om att bekanta sig med arbetslivet och förtjäna sommaren 2017
7. Personalledningens Dagar närmar sig – boka plats!
8. Den nyaste inkomststatistiken har publicerats på webbplatsen

1. Anvisningar för avlöning av sommarvikarier, praktikanter och studerande

Vi påpekar att innan nya medarbetare anställs gäller det att iaktta bestämmelserna i arbetsavtalslagen om permitterade medarbetare, medarbetare som sagts upp på grund av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker och deltidsanställda. Kom alltså ihåg att kontrollera situationen på apoteket innan du rekryterar nya medarbetare.

Ytterligare information om rekrytering av och avlöning för unga personer och praktikanter finns här (på finska).

2. De nya kollektivavtalen har publicerats på webbplatsen

Apoteksbranschens nya kollektivavtal finns på Aptas webbplats. I år trycks kollektivavtalen inte, eftersom förändringarna i texten till följd av konkurrenskraftsavtalet var små. Ändringarna i avtalet har märkts med ett lodrätt streck i marginalen.

Det nya kollektivavtalet för den farmaceutiska personalen gäller 1.11.2016–31.10.2017. Du kan ta del av förändringarna i kollektivavtalet här (på finska).

Kollektivavtalet för apoteksanställda gäller 1.2.2017–31.1.2018 Du kan ta del av förändringarna i kollektivavtalet här (på finska).

De fullständiga kollektivavtalen finns på finska här.

3. Utbildning i anställningsförhållanden 4.4 i Helsingfors, anmäl dig senast 28.3

Aptas utbildning 4.4 fokuserar på centrala aspekter hos anställningsförhållanden. Vi repeterar bland annat upprättande av arbetsavtal och villkor för arbetsavtal samt ger tips om hurdana villkor som inte borde inskrivas i arbetsavtal.

Vi går också igenom bland annat ändringarna av arbetsavtalslagen som trädde i kraft i början av året och konsekvenserna av dem för apoteken. Vi tar också upp arbetsgivarens direktionsrätt och dess betydelse i chefernas arbete. Dessutom går vi igenom olika uppsägningsgrunder och repeterar förfaranden vid uppsägning på grund av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker.

Utbildningen är avsedd för apotekare och personer som ansvarar för apotekens anställningsförhållanden. Anmäl dig och läs mer här (på finska).

4. Ansök om Apta-fondens stipendier

Stipendier från fonden APTA, som förvaltas av Apotekens arbetsgivarförbund, kan sökas när som helst. Styrelsen för Apotekens arbetsgivarförbund beslutar om utdelningen av stipendier och deras belopp.

Stipendierna är avsedda för fortbildning inom apoteksbranschen och farmaci. Stipendier beviljas inte för direkta lönekostnader. Ansökningsanvisningar finns här (på finska).

5. Apotekens Pensionskassa tillhandahåller samordningstjänster i arbetshälsa för apotek

Apotekens Pensionskassa erbjuder sina kunder tidigt stöd i att tackla problem med arbetet. Pensionskassan genomför ett pilotprojekt tillsammans med Försäkringsrehabilitering.

Arbetshälsokoordinator Hanna-Mari Juntunen tillhandahåller riksomfattande individuell handledning för apoteksanställda i situationer där arbetsrelaterade problem äventyrar en medarbetares eller företagares möjligheter att klara sig i arbetet. Ytterligare information om Apotekens Pensionskassa www.aekassa.fi.

6. Avtal om att ta del av arbetslivet och förtjäna sommaren 2017

Apoteken kan även nästa sommar anställa skolelever för två veckor via praktikprogrammet Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna. Servicefacket PAMs styrelse godkände förhandlingsresultatet.

Lönen för en ung persons två veckor långa praktik (10 arbetsdagar) sommaren 2017 är 355 euro och innehåller semesterersättning.

Enligt avtalet kan praktikperioden förläggas mellan 1.6 och 31.8. Arbetsdagen för skolelever kan vara högst 6 timmar. Arbetsskiften ska vara oavbrutna och förläggas från måndag till fredag mellan kl. 8 och 18.

Syftet med praktikprogrammet är att stödja grundskoleelevers, tiondeklassisters och gymnasieelevers erfarenheter av arbetslivet. Efter praktiken kan skoleleverna svara på en responsenkät. Även de som instruerat skoleleverna i arbetet får gärna svara på enkäten.

Vi rekommenderar att ni för anställningsförhållanden enligt sommarpraktikantprogrammet använder avtalsmallen som vi upprättat tillsammans med PAM. Avtalet inklusive bilagor finns här (på finska).

7. Personalledningens Dagar närmar sig – boka plats!

Aptas Personalledningsdagar ordnas i år 18–19.5 på Haiko gård. Anmäl dig genast.

Programmet för Personalledningsdagarna 2017 (på finska)

Priset är 740 euro + moms 24 %/person i dubbelrum inklusive transport och 700 euro + moms 24 % utan transport. Singelrum mot extra avgift (50 euro + moms 24 %). Priset för en medresenär som inte deltar i seminariet är 380 euro + moms 24 %.

Deltagare kan välja om de deltar i transporten från Helsingfors till Haiko gård och tillbaka. Priset inkluderar lunch, á la carte-middag med matdrycker torsdagen 18.5 och frukost fredagen 19.5 samt kaffe och mötesmaterial för seminariedeltagarna.

Anmäl dig här

8. Den nyaste inkomststatistiken har publicerats på webbplatsen

Den nyaste inkomststatistiken för apoteksbranschen har publicerats på vår webbplats. Statistik enligt personalgrupp och yrkesbeteckning finns här (på finska).