9.9.2014

Medlemsinfo 10/2014

1. Förbundsmöte 22.10.2014
2. Lönehöjning till arbetstagare på apotek 1.10.2014
3. Arbetstiderna vid årsskiftet
4. Villkoren för alterneringsledighet ändras från september
5. Stipedier ur APTA-fonden
6. Aslak-rehabilitering för apotekare

1. Förbundsmöte 22.10.2014

Arbetsgivarförbundets förbundsmöte hålls onsdagen den 22 oktober 2014 klockan 14.00 i Helsingfors i Finlands Apotekarförbunds festsal (ingång från Lilla Robertsgatan 12 B, 3:e våningen). Den egentliga möteskallelsen jämte fullmakter skickas till apotekarna i början av oktober.

2. Lönehöjning till arbetstagare på apotek 1.10.2014

De individuella lönerna och tabellönerna till arbetstagare på apotek höjs från 1.10.2014 med 20 euro. Arbetstidstilläggen höjs inte. Anvisningar för lönehöjningen, tabellönerna och arbetstidstilläggen finns här.

3. Arbetstiderna vid årsskiftet

Söckenhelgerna förkortar den ordinarie arbetstiden för den farmaceutiska personalen och arbetstagare på apotek enligt följande:

– juldagen (25.12), annandag jul (26.12) och nyårsdagen (1.1) samt

– trettondagen (6.1) förkortar alla arbetstiden med en arbetstidsförkortning

Självständighetsdagen förkortar inte arbetstiden, eftersom den infaller på en lördag. Julaftonen förkortar inte heller arbetstiden, eftersom julhelgen ger upphov till endast två förkortningar.

Mera om hur förkortningarna verkställs finns här.

4. Villkoren för alterneringsledighet ändras från september

I fortsättningen kan man få alterneringsledighet efter en arbetshistoria på 16 år i stället för efter 10 år som tidigare. Man inte längre gå i pension direkt efter alterneringsledigheten. För alterneringsledigheten har man fastställt en åldersgräns som nu är 60 år. Åldersgränsen stiger i fortsättningen, om den allmänna pensioneringsåldern stiger. Den övre gränsen gäller inte personer som är födda före 1957.

Den vikarie som anställs i stället för den alterneringslediga personen måste ha varit arbetslös minst 90 kalenderdagar antingen utan avbrott eller periodvis före anställningen.  Arbetslöshetsperioden räknas under de 14 kalendermånader som föregår alterneringsledigheten.

Arbetslöshetsvillkoret gäller inte de arbetslösa arbetssökande som är under 30 år och som har avlagt yrkes- eller högskoleexamen för högst ett år sedan. En dag som arbetslös räcker också om vikarien är under 25 och över 55 år när alterneringsledigheten börjar.

Alterneringsledighetens längd ökas till 100-360 kalenderdagar. Ledigheten får som tidigare användas hur som helst. I fortsättningen kan man som tidigare ta ut ny alterneringsledighet efter att ha arbetat 5 år. Också den ersättning som betalas för alterneringsledigheten kvarstår oförändrad. Ersättningen är beroende på arbetshistorians längd 70 eller 80 % av den arbetslöshetsdagpenning som personen skulle ha fått vid arbetslöshet.

Lagändringarna gäller inte de avtal om alterneringsledighet som har ingåtts före början av september och ledigheter som inleds före 31.12.2014. På dessa ledigheter tillämpas den gamla lagen.

De ändrade lagparagrafterna finns här.

5. Stipendier ur APTA-fonden

Vi påminner om att man kontinuerligt kan ansöka om stipendier ur APTA-fonden. Ansökningarna behandlas på följande styrelsemöte efter det de kommit fram. Kriterierna för beviljande av stipendier, ansökningsanvisningar och ansökningsblankett finns på adress https://apta.fi/apteekkien-tyonantajaliiton-apurahat/.

6. Aslak-rehabilitering för apotekare

Rehabiliteringscentrum Petrea och Apotekarnas Pensionskassa arrangerar tillsammans år 2015 två Aslak-rehabiliteringskurser för apotekare. Den första kursen börjar i februari. Ytterligare uppgifter finns här.

God fortsättning på hösten

Apotekens Arbetsgivarförbund

Jukka Koskipirtti