21.11.2017

Medlemsinfo 8/2017

1. Apta och SFL uppnådde förhandlingsresultat
2. Aptas och SFL:s förhandlingsresultat följer den allmänna linjen
3. Söckenhelger kring årsskiftet – precisering av meddelande 7/2017

1. Apta och SFL uppnådde förhandlingsresultat 

Apotekens arbetsgivarförbund rf och Finlands Farmaciförbund rf har nått samförstånd om det nya kollektivavtalet för den farmaceutiska personalen.  Avtalets ikraftträdande kräver godkännande av bägge förbundens styrelser. Uppgörelsen omfattar över 4 000 anställda. Det nuvarande avtalet gick ut 31.10.2017. 

När det gäller förhöjningarna motsvarar avtalet den allmänna linjen och innehåller vissa ändringar av texten. Vi informerar mer detaljerat om innehållet i uppgörelsen så snart som möjligt.

2. Aptas och SFL:s förhandlingsresultat följer den allmänna linjen 

Apotekens arbetsgivarförbund rf och Finlands Farmaciförbund rf har nått samförstånd om det nya kollektivavtalet.  Avtalets ikraftträdande kräver godkännande av bägge förbundens styrelser.  

Förhandlingsresultatet gäller för 1.11.2017−31.10.2020. I uppgörelsen avtalas om löner för två avtalsår. Det tredje året är ett så kallat optionsår om vars löner parterna förhandlar våren 2019. Optionsåret kan sägas upp om samförstånd inte nås om löneuppgörelsen.  

Lönerna höjs under de två första avtalsåren med sammanlagt 3,2 procent. Löneuppgörelsen innehåller en post som delas ut lokalt av arbetsgivaren enligt reglerna för delningen av apotekspotten om vilka avtalats i kollektivavtalet.  

Farmaceuternas och provisorernas personliga löner höjs 1.1.2018 med en allmän förhöjning på 1,5 % och 1.1.2019 med en allmän förhöjning på 0,9 %. Även tabellerna, arbetstidstilläggen och förtroendemannaersättningen höjs med dessa allmänna förhöjningar. Dessutom delas apotekspotten ut 1.1.2019 och den är 0,8 %.   

Styrelsen för Apotekens arbetsgivarförbund behandlar förhandlingsförslaget och fattar beslut om att godkänna eller förkasta det vid sitt möte 16.11.2017.  

Förhandlingsresultatet innehåller också några ändringar av texten, såsom möjligheten att avtala om en prövotid på 6 månader och att under vissa förutsättningar avtala om ersättande arbete. Avtalet innehåller också några klausuler om avbrytande och uppskjutande av permittering samt några ändringar avseendet ordnandet av arbetstiden. Vi informerar mer detaljerat om ändringarna senare. Vi skickar också detaljerade löneförhöjningsanvisningar och nya lönetabeller till apoteken genast när det är möjligt. Vi postar även det nya tryckta kollektivavtalet till apoteken genast när det är möjligt. 

3. Söckenhelger kring årsskiftet – precisering av meddelande 7/2017 

Vi har preciserat vårt tidigare medlemsmeddelande när det gäller söckenhelgerna kring årsskiftet.  

År 2017 vecka 52 och år 2018 vecka 1 förbrukas således  4 semesterdagar. Detta gäller alla anställda – både dem som arbetar 5 dagar i veckan på heltid och deltidsanställda/-pensionärer som till exempel arbetar 3 dagar i veckan. 

Du kan läsa meddelandet och dess uppdaterade bilaga här.