14.8.2017

Medlemsinfo 5/2017

1. Förbundsmöte 28.9.2017 kl. 14
2. Kollektivavtalsförhandlingarna börjar för den farmaceutiska personalen 1.9.2017
3. Apta och Pam uppnådde ett förhandlingsresultat avseende apoteksanställdas förtroendemanna- och utbildningsavtal
4. Frånvaroguiden har uppdaterats
5. Apotekens arbetstidsdag i Uleåborg närmar sig, kom du ihåg att anmäla dig?
6. Utbildningen Kärnpunkter i löneföreskriften och löneräkningen har annullerats!
7. Preliminär uppskattning av arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter 2018
8. Aptas anställningsrådgivning är stängd 7–8.9.

1. Förbundsmöte 28.9.2017 kl. 14.00

Apotekens arbetsgivarförbunds förbundsmöte hålls i Apotekarförbundets möteslokaler i Helsingfors torsdagen 28.9.2017 kl. 14.00 (ingång från Lilla Robertsgatan 14 C 2 vån.).

På mötet behandlas ärenden som nämns i punkt 11 i stadgarna.

Möteskallelsen inklusive fullmakter skickas till apotekarna i början av september.

Välkommen!

2. Kollektivavtalsförhandlingarna börjar för den farmaceutiska personalen 1.9.2017

Kollektivavtalet för den farmaceutiska personalen går ut 31.10.2017. Officiellt har kollektivavtal ännu inte sagts upp. När kollektivavtalet sägs upp gäller de nuvarande bestämmelserna i kollektivavtalet tills ett nytt avtal trätt i kraft eller tills förhandlingarna om någondera partens åtgärder konstateras vara avslutade.

3. Apta och Pam uppnådde ett förhandlingsresultat avseende apoteksanställdas förtroendemanna- och utbildningsavtal

Apta och Pam uppnådde ett förhandlingsresultat avseende apoteksanställdas förtroendemanna- och utbildningsavtal 28.6.2017. Avtalet ska ännu godkännas av bägge förbundens förvaltning, och om förhandlingsresultatet godkänns träder avtalet i kraft 1.9.2017 och utgör en del av kollektivavtalet.

Resultatet av förhandlingarna om det nya förtroendemanna- och utbildningsavtalet inklusive kollektivavtalsändringarna kan läsas här.

Avtalet baserar sig på centralorganisationsavtalet (Förtroendemannaavtal PT-SAK 1995) som EK sade upp i februari. Efter uppsägningen kom Apta och Pam överens om att inleda en utredning i ärendet mellan förbunden. Syftet med detta var att gå igenom bestämmelserna i centralorganisationsavtalet och granska i vilken mån de kunde införlivas i kollektivavtalet. Vi beslöt att upprätta ett separat förtroendemanna- och utbildningsavtal för den tekniska personalen.

Efter godkännandet av förhandlingsresultatet upphävs hänvisningarna till det uppsagda centralorganisationsavtalet i kollektivavtalet (21 §) 1.9.2017. I samband med utredningen förtydligade vi också paragrafen om meningsskiljaktigheter i kollektivavtalet (22 §).

Efter att centralorganisationsavtalet sades upp införlivade vi även centralorganisationsavtalets bestämmelser om plikt i kollektivavtalet, och bestämmelsen om det högsta beloppet av plikt finns nu i 22 § 8 punkten.

4. Frånvaroguiden har uppdaterats

Aptas frånvaroguide har uppdaterats. I guiden behandlas de centrala bestämmelserna om frånvaro bland anställda. Den innehåller också praktiska exempel och anvisningar för olika frånvarosituationer. Guiden kan laddas ner här, och dessutom postas en tryckt version till medlemmarna i september. Extra exemplar kan beställas via vår byrå.

5. Apotekens arbetstidsdag i Uleåborg närmar sig, kom du ihåg att anmäla dig?

Frågor om arbetstiden behandlas fredagen 22.9.2017 i Uleåborg på Sokos Hotel Arina kl. 10–16.

Utbildningen fokuserar på bestämmelserna om arbetstid i kollektivavtalen, och dessutom går vi igenom vad som är arbetstid och vad som inte är det. Vi går också igenom periodvisa variationer i arbetstiden och hur arbetstiden planeras effektivt och kostnadseffektivt med hjälp av periodarbetstid. Vi går bland annat igenom ledigheternas och söckenhelgsförkortningarnas inverkan på perioden och vad som avses med mertidsarbete och arbetsgivarens skyldighet att erbjuda mertidsarbete.

Läs mer och anmäl dig senast 6.9.

6. Utbildningen Kärnpunkter i löneföreskriften och löneräkningen har annullerats!

På grund av det låga deltagarantalet har löneräkningsutbildningen annullerats. Halvdagsutbildningen skulle ordnas torsdagen 30.8.

På grund av kollektivavtalsförhandlingarna ordnas löneräkningsutbildningen på nytt först nästa år.

7. Preliminär uppskattning av arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter 2018

EK har publicerat sin uppskattning av socialförsäkringsavgifterna 2018. Socialförsäkringsavgifterna omfattar lagstadgade socialförsäkringsavgifter och kostnaderna för företagens frivilliga pensions- eller andra socialförmåner. Läs mer här

8. Aptas anställningsrådgivning är stängd 7–8.9.

Aptas anställningsrådgivning är stängd från torsdag till fredag 7–8.9 på grund av personaldagarna.