19.1.2017

Medlemsinfo 1/2017

1. Behöver du råd för chefsarbetet? Anmäl dig till Personalledningens dagar 18–19.5.2017
2. Utbildning i anställningsförhållanden 2.2 Utbildningen i Kuopio har annullerats – ny tidpunkt 4.4 i Helsingfors
3. Medlemsavgiftsfakturorna skickas i månadsskiftet januari–februari
4. Vårens söckenhelgsförkortningar

1. Behöver du råd för chefsarbetet? Anmäl dig till Personalledningens dagar 18–19.5.2017

Vi ordnar återigen traditionella Personalledningens dagar för apotekare och provisorer som är chefer. På evenemanget får du tips för en flexibel vardag och smidigt arbete. I år ordnas det två dagar långa seminariet på Haiko gård 18–19.5.2017. 

Föreläsare på seminariet är bland annat ledningshandledare, EM, Nora Ojala från ledarskapsföretaget Prego. Nora Ojala har arbetat med utveckling av ledarskap sedan början av 2000-talet och är en av grundarna till Prego. Hon har en gedigen och bred erfarenhet av ledarskap.

Vi får också höra om ett fall hur en apotekare klarade sig i början av karriären och hittade en välfungerande arbetsgemenskap.

På dagarna behandlas också andra viktiga frågor i chefers vardag, såsom konsekvenserna av de ändringar i arbetslagstiftningen och pensionerna som trädde i kraft vid årsskiftet. Vi går också igenom minskning av arbetskraft på grund av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker samt andra aktuella anställningsfrågor.

Programmet för Personalledningens dagar har publicerats och anmälningstiden har börjat. Kom med!

Ta del av programmet för utbildningsdagarna här.

Anmäl dig till seminariet här.

2. Utbildning i anställningsförhållanden 2.2. i Kuopio har annullerats – ny tidpunkt 4.4. i Helsingfors

På grund av det låga deltagandet måste vi annullera utbildningen i anställningsförhållanden i Kuopio. I stället ordnas utbildningen i Helsingfors tisdag 4.4.2017.

I utbildningen går vi igenom ingående av arbetsavtal och relaterade frågor, bland annat prövotid och lagändringar avseende den. Vi går också igenom olika frågor om etablering och avslutande av anställningsförhållanden.

Ytterligare information om utbildningen finns här.

3. Medlemsavgiftsfakturorna skickas i månadsskiftet januari–februari

På grund av att Aptas faktureringsserviceproducent har bytts skickas fakturorna för medlemsavgifter i år något senare än vanligt. Vi skickar medlemsavgiftsfakturorna baserade på medlemsavgiftsförfrågan dock vid månadsskiftet januari–februari.

År 2017 är Aptas medlemsavgift 0,125 % av föregående års lönesumma, dock minst 225 euro. EK:s medlemsavgift för innevarande år sänktes med 20 %. För små företag är den 0,043 % av föregående års lönesumma, dock minst 50 euro.

4. Vårens söckenhelgsförkortningar

Denna vår förekommer det fem söckenhelger som förkortar arbetstiden, såvida parterna inte avtalat lokalt att någon av dessa söckenhelger inte förkortar arbetstiden i samband med förlängningen av den årliga arbetstiden.

Förkortningen av arbetstiden ges för perioden som innehåller den förkortande dagen, och i regel ges den som en sammanhängande ledig dag. Om en sammanhängande ledighet inte är möjlig förkortas antalet timmar i perioden på annat sätt.

Vårens förkortande dagar:

  • April: påsken medför två förkortningar (långfredagen 14.4 och andra påskdagen 17.4)
  • Maj: första maj (1.5 ) och Kristi himmelsfärdsdag (25.5) medför en förkortning var
  • Juni: midsommarafton (23.6) orsakar en förkortning

Ytterligare information om söckenhelgsförkortningarna finns här.