1.10.2013

Aktuellt 8/2013

1. Kollektivavtalsförhandlingarna börjar
2. Kurs i välmående på arbetsplatsen för apoteken

1.  Kollektivavtalsförhandlingarna börjar

Arbetsgivarförbundets styrelse har behandlat arbetsmarknadsorganisationernas Sysselsättnings- och tillväxtavtal och har gett förbundets byrå fullmakt att förhandla om ett nytt kollektivavtal för branschen i enlighet med centralorganisationernas avtal. Förhandlingarna med Farmaciförbundet och Servicefacket har inletts och ska slutföras före 25 oktober. Vi informerar om hur förhandlingarna fortskrider i kommande medlemsbrev.

2.  Kurs i välmående på arbetsplatsen för apoteken

Apoteksbranschens arbetsgrupp angående välmående på arbetsplatsen (APTA, AE, SAL, SFL, PAM, TTK) ordnar tillsammans med Apotekarföreningarna lokala kurser om välmående på arbetsplatsen.

Organisationerna önskar, att så många apoteksanställda som möjligt kunde delta i kursen och där diskutera bl.a. följande frågor:

  • hur kan man öka välmående på arbetsplatsen
  • hur kan man minska kostnader som beror på sjukdomar och arbetsoförmåga
  • vilka medel finns det för att stöda arbetsförmågan och återgång till arbetslivet

Föreläsare är expertläkare Otso Ervasti och pensionschef Sirpa Moilanen vid Apteekkien Eläkekassa.

Kurser arrangeras på följande orter:

Jyväskylä     9.10.2013                            Tammerfors  21.1.2014

Kouvola         29.10.2013                          Kuopio           4.2.2014

Joensuu        20.11.2013                          Uleåborg       dagen öppen

Åbo               26.11.2013                          Helsingfors    dagen öppen    

Seinäjoki       16.1.2014

Ytterligare information och anmälningsanvisningar www.apta.fi

Kurserna är avgiftsfria. Arbetsgivarförbundet, SFL och PAM har kommit överens om att i fråga om ersättning av andra kostnader jämställs kurserna med yrkesutbildning enligt kollektivavtalets § 21. Närmast kommer ersättning av extra resekostnader att vara aktuellt. Läs mera här.

Med vänlig hälsning

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND

Jukka Koskipirtti