19.12.2014

Medlemsinfo 13/2014

Kurser år 2015 (kurserna är finskspråkiga)

Arbetsrättsliga utmaningar för apotekarna

Fredagen 6.2 kl. 10.00 – 16.30 i Uleåborg, Hotell Ravintola Lasaretti, Kasarmintie 13

På kursen gå vi igenom betydelsen av arbetsgivarens direktionsrätt utgående från rättspraxis. Vi ser vilka följder och verkningar konflikter har på arbetsgivarens och arbetstagarens ställning. Vi funderar tillsammans på vad som idag krävs av ledarskap och vad kravet på rättvist bemötande och jämställdhet betyder i det dagliga livet. Vi söker svar på olika utmaningar som förekommer på arbetsplatsen. Vi repeterar också de viktigaste bestämmelserna i kollektivavtalet. Vi informerar också om vilka spelregler är bra ta tillämpa när problemsituationer uppstår.

Kursdeltagarna kan på förhand skicka önskemål om de frågor som ska behandlas under adress kirsi.makinen@apta.fi.

Pris
320 euro + mvs 24 %. I priset ingår kursmaterial, morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

Förbundets experter föreläser.

Anmäl dig senast 30.1 här eller under adressen www.apta.fi/koulutus.

Bättre samarbetsförhandlingar när arbetskraften reduceras

Onsdag 11.2.2015 kl. 12.00 – 16.00, Helsingfors, Södra kajen 10, konferenscentret på 2 våningen

Företag med minst 20 anställda ska genomföra samarbetsförhandlingar innan anställningsförhållanden avslutas av ekonomiska och produktionsmässiga skäl.   

Syftet med kursen är att från början till slut detaljerat och ur praktisk synvinkel behandla det förhandlingsförfarande som samarbetslagen förutsätter. På kursen behandlas förhandlingsprocessen också med beaktande av företagets interna och externa kommunikation. I kursen ingår också ett inlägg av kommunikationsbyrån Hill + Knowlton ”samarbetsförhandlingar – från stämningsförstörare till förstärkare av konkurrenskraften”.

På kursen behandlas bl.a. följande frågor:

 • ekonomiska och produktionsmässiga uppsägningsgrunder
 • alternativ till reducering av arbetskraften
 • förhandlingsförslaget och dess innehåll
 • med vem förhandlar man
 • hur förhandlingen genomförs
 •  arbetsgivarens skyldigheter efter genomfört förhandlingsförfarande

Samarbetsförhandlingar och uppsägningsprocesser är en utmaning för företagets ledning, personalavdelningen och för de närmaste cheferna eftersom man i den krävande förändringsprocessen måste kunna informera om de rätta frågorna i rätt ögonblick. Hur får man olika parter att bäst fungera tillsammans och i stället för att förstöra stämningen bygga upp en starkare organisation än tidigare? Kommunikationsbyrån Hill + Knowlton har lång erfarenhet av hur samarbetsförhandlingar genomförs utgående från samarbete och kommunikation.

 • Vilka är de typiska kommunikationsfallgroparna vid samarbetsförhandlingar och hur kan man undvika dem?
 • Hurudana interna och externa intressenter borde engageras i samarbetsprocessen och hur gör man det?
 • Praktiska exempel på redskap som stöd för processen

Kursen är avsedd för medlemsföretag i Förbundet för Finsk Handel och Apotekens Arbetsgivarförbund och den lämpar sig för såväl nya som mera erfarna personer som sköter personalfrågor och som vill antingen fördjupa sina kunskaper eller få praktiska tips för samarbetsförhandlingar.

Förbundets för Finsk Handels experter och Hill + Knowltons experter föreläser

Pris
270 euro + mvs 24 %. I priset ingår kursmaterial och kaffe buffé.

Anmäl dig till kursen senast 5.2.2015 här.

Semesterfrågor

Tisdag 20.3.2015, kl. 10.00 – 16.00, Tammerfors, Sokos Hotell Torni, Ratapihankatu 43

På kursen behandlas huvudreglerna i fråga om hur semester intjänas och ges med beaktande av bestämmelserna i semesterlagen och kollektivavtalet. På kursen går vi bl.a. igenom vad som räknas som tid likställd med tid i arbete och hur semester och fridagar antecknas i arbetsskiftsförteckningen. Avsikten är att också repetera de viktigaste frågorna gällande uträkningen av semesterlön och semesterpremie. Vi går även igenom rätten att skjuta fram semestern vid sjukdom. Kursen är avsedd för apotekare och personer i ett apotek som sköter om semesterfrågor.

Pris
320 euro + mvs 24 %, för icke medlemmar 400 euro + mvs 24 %. I priset ingår kursmaterial, morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

Förbundets experter föreläser.

Anmäl dig senast 6.3 här eller under adressen www.apta.fi/koulutus.

Kurs i arbetstidsfrågor för apoteken

Torsdagen 16.4.2015 kl. 10.00-16.00, Helsingfors, Taitotalo kongresscentrum, Gjuterivägen 8 (Sockenbacka)

Syftet med kursen är att under dagens lopp lära sig det kollektivavtalsenliga arbetstidssystemet. På kursen går vi igenom bl.a. vad ordinarie arbetstid betyder och hur den kan arrangeras. Vi berättar när man kan flytta veckoledigheten inom perioden och vad som avses med kollektivavtalsenlig fridag. Vi behandlar också hur arbetstid skiljer sig från resetid. Vi går också igenom betydelsen av söckenhelgsförkortningar och ger exempel på arbetstidsförkortningar under påsken och julen. Vi repeterar dessutom begreppen mertid och övertid samt ger exempel på hur mertid och övertid räknas ut.

Det här är en ny kurs som grundar sig på den arbetstidshandbok som publiceras i januari 2015.

Förbundets experter föreläser.

Pris
320 euro + mvs 24 %, för icke medlemmar 400 euro + mvs 24 %. I priset ingår kursmaterial, morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

Anmäl dig senast 8.4 här eller under adressen www.apta.fi/koulutus.

Problemlösande chef

Tisdagen 21.4.2015 kl. 12.00 – 16.00, Helsingfors, Södra kajen 10, konferenscentret på 2 våningen

En chef som lösningscentrerat tar tjuren vid hornen och hjälper sin arbetsgemenskap att se utvecklingsmöjligheter också i utmanande situationer.

Kursdeltagarna får enkla och praktiska redskap för att lösa vardagliga arbetsledningsproblem såväl från juridisk som från pyskologisk synpunkt:

 • hur man ska hantera mobbning på arbetsplatsen, sjukfrånvaro, alkoholproblem och andra typiska problemsituationer
 • hur problem uppstår på arbetsplatsen och hur chefen kan påverka detta i förebyggande syfte
 • hur man kan tämja de personer som står i opposition i arbetsgemenskapen
 • stridstuppar och underpresterare
 • en lättfattlig modell för problemhantering i chefens vardagliga arbete

Pris
300 euro + mvs 24 %, 490 euro + mvs 24 % för icke medlemmar

I kursavgiften ingår Anna Lavikkalas och Risto Havunens bok ”Ongelmia ratkaiseva esimies” (Talentum 2010, 2:a upplagan 2011).

Föreläsare är arbetsmarknadsdirektör Anna Lavikkala från Förbundet för Finsk Handel och socialpsykolog Risto Havunen.

Kursen är avsedd för alla chefer som arbetar inom handels- och servicebranschen.

På kursen bjuds på kaffe buffé från kl. 11.30.

Anmäl dig till kursen senast 14.4 här eller under adressen www.apta.fi/koulutus.

Papperskrig i anslutning till personalplaner

Torsdagen 6.5.2015 kl. 12.30 – 16.00, Helsingfors Södra kajen 10, Förbundet för Finsk Handels kursrum

På Förbundets för Finsk Handel och Apotekens Arbetsgivarförbunds kurs går man igenom de för arbetsgivarna obligatoriska till personalen anslutna planeringsskyldigheterna och granskar de lagbestämmelser som ligger som grund för planeringsskyldigheterna.

Avsikten med kursen är att erbjuda deltagarna arbetsredskap, med vars hjälp var och en lätt och utan besvär kan utarbeta de obligatoriska planerna. 

På kursen förevisas hur man med hjälp av våra modellunderlag kan göra upp bl.a. personal- och utbildningsplaner, jämställdhetsplan, verksamhetsplan för företagshälsovården, handlingsplan för rusmedelsprogrammet och arbetarskyddet. Vi går också igenom frågor i anslutning till personregisterredogörelsen, eftersom det är ett sådant dokument, som varje arbetsgivare ska göra upp över alla de personregister han upprätthåller.

Experter från Förbundet för Finsk Handel och Apotekens Arbetsgivarförbund föreläser.

Kursen är avsedd för Förbundets för Finsk Handel och Apotekens Arbetsgivarförbunds medlemsföretag, chefer, personalchefer och andra personer som handhar personalfrågor.

Pris
240 euro + mvs 24 %

På kursen bjuds på kaffe buffé från kl. 11.30.

Anmäl dig till kursen senast 27.4 här eller under adressen www.apta.fi/koulutus.

Seminarium för personalledningen i apotek

Tisdag-torsdag 19-21.5.2015, Tallink Silja Serenade, Olympiaterminalen Helsingfors

Seminariet inleds på tisdagen kl. 11.00.

Seminariet är ett enstående tillfälle för dig att uppdatera viktiga saker gällande personalledning.

 • Vi hör bl.a. hur digitaliseringen påverkar kundbeteendet och hur personalledningen ska ändras i framtiden
 • Experterna berättar om hur man kan ha hjälp av utvecklingssamtalen i ledningen av personalen och hur olika belöningssätt kan utnyttjas i apoteken
 • Med hjälp av ett företagsexempel hör vi hur Alko har lyckats utveckla välbefinnandet i arbetet
 • Den andra seminariedagen får vi veta vilka utmaningar en ny apotekare möter i sitt arbete och samtidigt söker vi lösningar på olika arbetsrättsliga problem. På kursen informerar vi också hur man kan utnyttja kollektivavtalets bestämmelser om arbetstiden.

Expertföreläsare är bl.a. Kaupan ja palvelujen professorn i handel och service Hannu Saarijärvi, HR-director Paula Stelander, forskningsdirektör Tommi Lindholm, verkställande direktör Kiisa Hulkko-Nyman, personalchef Anu Henttonen.

Ett utförligare program för seminariet publiceras i en nära framtid.

Pris
Seminariets pris och närmare anmälningsuppgifter kommer snart under adress www.apta.fi/koulutus

Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter vid frånvaro

Torsdagen 4.6.2016 kl. 10.00-16.30, Helsingfors, Taitotalo kongresscentrum, Gjuterivägen 8 (Sockenbacka)

Avsikten med kursen är att gå igenom de viktigaste typerna av frånvaro med hjälp av exempel. Vi tar upp bl.a. företagshälsovårdens betydelse och arbetsgivarens skyldigheter i anslutning till sjukfrånvaro. Vi går igenom spelreglerna för sjukfrånvaro samt förutsättningarna för lönebetalning och vad som avses med bestämmelserna i kollektivavtalet t.ex. om läkarkontroller. Vi repeterar också tillfällig frånvaro samt frånvaro när barn insjuknar.

Pris
320 € + moms 24 %, 400 € + moms 24 % för icke medlemmar. Priset inkluderar morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

Detaljerat kursprogram finns här.

Föreläsare är expert, vicehäradshövding  Kirsi Mäkinen från Apotekens Arbetsgivarförbund.

Anmäl dig till kursen senast 27.5 här eller under adressen www.apta.fi/koulutus

Kurs i anställningsfrågor

Tisdagen 22.9.2915 kl. 10.00-16.30, Kuopio, Skos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthinkatu 16

På kursen behandlas de grundläggande frågor som ansluter sig till ingående av anställning, såsom vilka frågor som ska beaktas när ett arbetsavtal ingås. Syftet med kursen är därtill att lära sig hur man handlar rätt, när en anställning avslutas av individorsaker och vilken betydelse arbetsgivarens direktionsrätt har. På kursen repeteras också det förfarande som ska tillämpas när arbetskraften reduceras, och som ska tillämpas när det är fråga om uppsägningar, permitteringar eller ombildning till deltidstjänster av ekonomiska skäl och produktionsorsaker.

Pris
320 € + moms 24 %, 400 € + moms 24 % för icke medlemmar.

Föreläsare är experter från Apotekens Arbetsgivarförbund.

Anmäl dig till kursen senast 8.9 här eller under adressen www.apta.fi/koulutus

Löneräkningskurs

Onsdagen 11.11.2015 kl. 10.00 – 16.00, Tammerfors Sokos Hotel Torni, Ratapihankatu 43

Syftet med kursen är att deltagarna ska få en bild av lönebestämmelserna om och de viktigaste principerna i anslutning till betalning av lön i apoteksbranschen. Under dagens lopp går vi igenom de kollektivavtalsenliga bestämmelserna om mertids- och övertidsarbete samt hur olika slag av frånvaro påverkar betalningen av lön (t.ex. sjukdom, tillfällig frånvaro osv.). Dessutom går vi igenom olika lönehöjningssituationer samt hur semesterlönen räknas ut i olika situationer. Vi repeterar också förutsättningarna för lönebetalning under sjuktid.

Pris
320 € + moms 24 %, 400 € + moms 24 % för icke medlemmar. Priset inkluderar morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

Detaljerat kursprogram finns här.

Föreläsare Apotekens Arbetsgivarförbunds experter.

Anmäl dig till kursen före 30.10 här.