4.1.2018

Medlemsinfo 1/2018

1. Den farmaceutiska personalens kollektivavtal
2. Apta och PAM inleder kollektivavtalsförhandlingar i januari
3. Främjande av läroavtalsplatser

1. Den farmaceutiska personalens kollektivavtal

Den farmaceutiska personalens nya kollektivavtal finns här. En tryckt version av kollektivavtalet skickas till apoteken i två exemplar under de närmaste dagarna. Om ni behöver ytterligare exemplar kan ni beställa dem per e-post på info@apta.fi.

2. Apta och PAM inleder kollektivavtalsförhandlingar i januari

Apta och Servicefacket PAM inleder förhandlingar om kollektivavtal för apoteksanställda i januari. Det nuvarande kollektivavtalet gäller till 31.1.2018. Vi informerar er om förhandlingarna i våra medlemsmeddelanden och på vår webbplats.

3. Främjande av läroavtalsplatser

Regeringen vill främja uppkomsten av läroavtalsplatser. Regeringen lämnade en proposition om detta 14.12.2017.

Enligt propositionen kan arbetsgivare framöver anställa en läroavtalsstuderande i arbets- eller tjänsteförhållande för viss tid oberoende av den i lagen för arbetsgivare föreskrivna skyldigheten att erbjuda mera arbete och skyldigheten att återanställa.

Propositionen syftar till att möjliggöra läroavtal även inom branscher med deltidsanställda.

Syftet är att öka möjligheterna för studerande i yrkesinriktad utbildning att få en arbetsplats för läroavtalsutbildning. Därigenom främjas studerandenas inträde i arbetslivet och möjligheter att skaffa sig sådant kunnande som krävs på arbetsmarknaden.

Ändringarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

Regeringens proposition finns på tem.fi/paatokset