29.11.2017

Medlemsinfo 9/2017

Styrelsen för Apotekens arbetsgivarförbund godkände det nya kollektivavtalet

Aptas styrelse godkände det nya kollektivavtalet. Det nya kollektivavtalet gäller 1.11.2017–31.10.2020 och innehåller en löneuppgörelse för de två första åren. Om parterna inte når enighet om löneuppgörelsen för det tredje året före utgången av 30.6.2019 ska kollektivavtalet sägas upp så att det upphör före utgången av 31.10.2019.

I början av 2018 höjs farmaceuternas och provisorernas personliga löner och tabellöner per 31.12.2017 med en allmän förhöjning på 1,5 %. Den allmänna förhöjningen höjer också arbetstidstilläggen och förtroendemannaersättningen.

De nya tabellönerna finns här.

Arbetstidstillägg från och med 1.1.2018:

Kvällstillägget klockan 18.00–22.00 är 4,88 euro i timmen, lördagstillägget efter klockan 15.00 samt på jul- och midsommarafton efter klockan 12.00 är 5,21 euro i timmen och nattarbetstillägget klockan 22.00–08.00 5,54 euro i timmen.

Förtroendemannaersättningen är från och med 1.1.2018 37,70 euro.

I början av 2019 höjs farmaceuternas och provisorernas personliga löner och tabellöner per 31.12.2018 med en allmän förhöjning på 0,9 %. Den allmänna förhöjningen höjer också arbetstidstilläggen och förtroendemannaersättningen. Dessutom utdelar apoteken en lokalt avtalad apotekspott på 0,8 % enligt reglerna för apotekspotten i kollektivavtalet. Vi kommer att instruera apoteken separat om detta, och dessutom har vi kommit överens om att tillsammans med Farmaciförbundet ordna utbildning under 2018 om denna lokalt utdelade apotekspott och övriga lokala avtal. Förtroendemännen har rätt att delta i ett en timme långt webbinarium om apotekspotten hösten 2018.

Arbetstidstillägg från och med 1.1.2019:

Kvällstillägget klockan 18.00–22.00 är 4,92 euro i timmen, lördagstillägget efter klockan 15.00 samt på jul- och midsommarafton efter klockan 12.00 är 5,26 euro i timmen och nattarbetstillägget klockan 22.00–08.00 5,59 euro i timmen.

Förtroendemannaersättningen är från och med 1.1.2019 38,05 euro.

Du kan läsa de nya ändringarna i kollektivavtalets ordalydelse här.