22.3.2018

Medlemsinfo 3/2018

1. Nytt kollektivavtal godkändes för apoteksanställda
2. Uppgörelse om avtalet Tutustu työelämään ja tienaa med PAM
3. Anställningsdagen ordnas i Tammerfors fredagen 20.4 – boka plats i tid!
4. Anmälan till personalledningsdagarna är öppen fram till 23.4 – har du redan bokat plats?
5. Information om dataskyddsförordningen

1. Nytt kollektivavtal godkändes för apoteksanställda

Kollektivavtalet för anställda godkändes av förbunden tisdagen 6.3.2018. Kollektivavtalet innehåller en löneuppgörelse enligt vilken lönerna höjs under den 26 månader långa avtalsperioden med sammanlagt 3,5 procent.

Kollektivavtalet är i kraft 1.2.2018−31.3.2020.

När det gäller förhöjningarna och kostnadskonsekvenserna motsvarar avtalet den allmänna linjen och innehåller vissa ändringar av texten, såsom:

  • förlängning av prövotiden med en månad per varje 30 kalenderdagar lång arbetsoförmögenhets- eller familjeledighetsperiod
  • slopande av 120-timmarsarbetstidssystemet så att de som omfattas av det fortsätter med det såvida inte annat avtalas med den anställda
  • möjlighet att avtala om arbetstidstillägg som månadsersättning
  • lön för sex dagars faderskapsledighet
  • möjlighet att skjuta upp redan meddelad permittering genom lokala avtal utan nytt meddelande om permitteringstidpunkt
  • precisering av lönebestämmelser om delmånader i situationer där arbetstiden och lönen har ändrats under kvalifikationsåret
  • bestämmelser om ersättande arbete och rekommendationer för främjande av arbetshälsa 


I samband med ändringarna av texten avtalade man också om att förtydliga vissa punkter i kollektivavtalet utan att ändra innebörden.

Lönerna höjs 1.5.2018 med en allmän förhöjning på 1,8 % och 1.5.2019 med en allmän förhöjning på 1,7 %. Förhöjningarna av tabellönerna enligt kollektivavtalet för anställda i början av avtalsperioden har viktats i de mer erfarna anställdas årstrappor. Under det andra avtalsåret höjs tabellönerna med en allmän förhöjning på 1,7 %.

Arbetstidstilläggen höjs i början av den andra avtalsperioden 1.5.2019 med en allmän förhöjning på 1,7 %.

Ni kan ta del av de nya texterna på Aptas webbplats och i Apotekarförbundets portfölj.

Löneförhöjningsanvisningarna skickas till er i april. Ta del av de nya lönetabellerna här.

Vi strävar efter att bli klara med det nya kollektivavtalet fram till maj, och avtalet skickas till apoteken i två exemplar. Extra exemplar kan beställas.

2. Uppgörelse om avtalet Tutustu työelämään ja tienaa med PAM

Sommaren 2018 och 2019 kan man återigen anställa skolelever för den tio dagar långa sommarpraktiken Tutustu työelämään ja tienaa, om förbunden godkänner förhandlingsresultatet.

Den lön som betalas till unga för den två veckor (10 arbetsdagar) långa praktiken är 360 euro sommaren 2018 och 365 euro sommaren 2019, och semesterersättning ingår i den.

Avtalsenliga praktikperioder kan utplaceras under 1.6 –31.8. Den dagliga arbetstiden för skolelever får vara högst 6 timmar. Arbetsskift ska pågå utan avbrott och utplaceras från måndag till fredag mellan kl. 8 och 18.

Syftet med praktikprogrammet är att stödja grundskoleelevers, tiondeklassisters och gymnasieelevers möjligheter att bekanta sig med arbetslivet. Efter praktiken kan elever svara på en responsenkät. Det är bra om även de som introducerat elever svarar på enkäten.

Vi rekommenderar att den avtalsmall som vi tagit fram tillsammans med PAM används för anställningsförhållanden enligt sommarpraktikprogrammet. Avtalet inklusive bilagor finns här.

Skolelever kan naturligtvis anställas för längre perioder, men då fastställs lönen enligt bestämmelserna om löner för elever i kollektivavtalet. Enligt 10 § 4 punkten i kollektivavtalet är lönen för skolelever 70 % av årslönen för II lönegrupp 1.

3. Anställningsdagen ordnas i Tammerfors fredagen 20.4 – boka plats i tid!

Utbildningen fokuserar på frågor om inledande och avslutande av anställningsförhållanden och dessutom på de ändrade bestämmelserna i bägge kollektivavtalen.

Vi ger tips för upprättande av arbetsavtal, vi repeterar de nya bestämmelserna om prövotid och deras betydelse samt under vilka förutsättningar som man kan avsluta en anställning antingen av personliga eller ekonomiska skäl. Vi fokuserar uttryckligen på problematiska situationer som kan bli aktuella för varje arbetsgivare.

Utbildningen ordnas på Sokos Hotel Torni i Tammerfors fredagen 20.4 kl. 10.15–16.30 (Sokos Hotel Torni, Ratapihankatu 43)

Utbildningen är avsedd för apotekare och personer som ansvarar för anställningsförhållanden på apoteket.

Priset på utbildningen är 340 € + moms 24 %, för icke-medlemmar 440 € + moms 24 %. Priset inkluderar utbildningsmaterial, frukost, lunch och eftermiddagskaffe. 

Välkommen!

Anmäl dig till utbildningen

4. Anmälan till personalledningsdagarna är öppen fram till 23.4 – har du redan bokat plats?

Än en gång kan ni delta i seminariet för apotek på vilket vi denna gång får lyssna på bland annat Petri Rajaniemi som är expert på utveckling av affärsverksamhet och som kommer med nya perspektiv på förändringar i den operativa miljön och arbetslivet samt tillväxt. Dessutom får du höra om viktiga intressebevakningsteman inom apoteksbranschen och aktuella frågor om anställningar och anställningens livscykel som är viktiga för arbetsgivare. 

Seminariet pågår från torsdag till fredag 17–18.5.2018 på Långviks konferens- och spahotell som är beläget i en rogivande maritim miljö i Kyrkslätt.  

Ta del av programmet här

Du kan anmäla dig till seminariet via denna länk.

5. Information om dataskyddsförordningen

I och med den nya regleringen måste företagen hantera personuppgifter om till exempel kunder och anställda allt mer omsorgsfullt. Ta del av EK:s informationspaket för sina medlemmar här.