3.11.2015

Medlemsinfo 13/2015

Kurser år 2016 (kurserna är finskspråkiga)

Aptan vuoden 2016 koulutukset

• Apteekkien työsuhdepäivä, 21.1.
• YT-neuvottelut työvoimaa vähennettäessä, 4.2.
• Apteekkien vuosilomapäivä, 9.3.
• Apteekkien työaikapäivä, 8.4.
• Ongelmia ratkaiseva esimies, 19.4.
• Yhdenvertaisuuskoulutus, 11.5.
• Apteekkien henkilöstöjohdon päivät, 19.–20.5.
• Apteekkarin työoikeudelliset haasteet oikeustapausten valossa sekä apteekkarin eläkeasiat, syyskuu
• Apteekkien palkanlaskentapäivä, lokakuu

Apteekkien työsuhdepäivä

To 21.1.2016, klo 10.00–16.30, Helsinki, Taitotalon kongressikeskus, Valimotie 8 (Pitäjänmäki)

Koulutuksessa käydään läpi työsuhteen solmimiseen liittyvät perusasiat, kuten työsopimuksen tekemisessä huomioitavat seikat. 

Käsittelemme työsuhteen päättämistä yksilösyillä ja varoituksen merkitystä. 

Lisäksi käymme läpi työnantajan työnjohto-oikeutta. 
Kertaamme myös pääpiirteittäin työvoiman vähentämiseen liittyvät menettelytavat, joita on noudatettava kun kyse on taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuvissa irtisanomisissa, lomautuksissa tai osa-aikaistamisissa. 

Koulutus on tarkoitettu apteekkareille ja apteekissa työsuhdeasioita hoitaville henkilöille.

Hinta
330 € + alv 24 %, ei-jäseniltä 430 € + alv 24 %.
Hintaan sisältyy koulutusmateriaali, aamukahvi, lounas ja päiväkahvi.

Kouluttajina Aptan asiantuntijat.

Koulutuksen sisältöön voit tutustua tästä.

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 13.1. mennessä tästä tai osoitteessa www.apta.fi/koulutus.

YT-neuvottelut työvoimaa vähennettäessä

To 4.2.2016, klo 12.00–16.30 Helsinki, Eteläranta 10, 2. krs, neuvottelukeskus, Auditorio

Vähintään 20 työntekijää työllistävissä yrityksissä tulee käydä yhteistoimintaneuvottelut ennen kuin työsuhteita voidaan päättää tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla.

Koulutuksen tavoitteena on käsitellä yhteistoimintalain edellyttämä neuvottelumenettely alusta loppuun yksityiskohtaisesti ja käytännönläheisesti. 

Koulutuksessa käsitellään neuvotteluprosessia myös yrityksen sisäisen ja ulkoisen viestinnän näkökulmasta. 
Koulutukseen sisältyy viestintätoimisto Hill + Knowltonin puheenvuoro ” Yhteistoimintaneuvottelut – tunnelmantappajasta kilpailukykyä vahvistavaksi”.

Osallistujat
Koulutus on tarkoitettu Kaupan liiton ja Apteekkien työnantajaliiton jäsenyrityksille. 

Koulutus sopii sekä aloitteleville että jo kokeneemmille henkilöstöasioista vastaaville, jotka haluavat joko syventää tietämystään tai saada käytännön vinkkejä YT-neuvotteluihin.

Kouluttajat
Kaupan liiton ja Hill + Knowltonin asiantuntijat

Hinta
270 euroa + alv 24 %

Koulutuksessa tarjolla kahvibuffet klo 11.30 alkaen.

Kouluttajana toimii Kaupan liiton asiantuntija.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen tästä.

Apteekkien vuosilomapäivä

Ke 9.3.2016, klo 10.00–16.00 Helsinki, Taitotalon kongressikeskus, Valimotie 8 (Pitäjänmäki)

Käsittelemme vuosiloman ansaitsemista ja antamista koskevia pääsääntöjä vuosilomalaki ja työehtosopimuksen määräykset huomioiden. 

Koulutuksessa opitaan mm. mikä on työssäolonveroista aikaa ja miten lomat ja vapaapäivät merkitään työvuoroluetteloon. 
Päivän tarkoituksena on myös kerrata lomapalkan laskemisen ja lomarahan kannalta keskeiset asiat. 

Käymme läpi myös vuosiloman siirto-oikeuden sairaustapauksissa. 

Koulutus on tarkoitettu apteekkareille ja apteekeissa vuosiloma-asioita hoitaville henkilöille.

Hinta
330 € + alv 24 %, ei jäseniltä 430 € + alv 24 %. 
Hintaan sisältyy koulutusmateriaali, aamukahvi, lounas ja päiväkahvi.

Kouluttajina ovat Aptan asiantuntijat.

Koulutuksen sisältöön voit tutustua tästä.

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 1.3. mennessä tästä tai osoitteessa www.apta.fi/koulutus.

Apteekkien työaikapäivä

Pe 8.4.2016, 10.00–16.30 Tampere, Sokos Hotel Torni, Ratapihankatu 43

Päivän tavoitteena on oppia työehtosopimuksen mukainen työaikajärjestelmä. 

Koulutuksessa tarkastelemme mm. mitä säännöllinen työaika tarkoittaa ja miten se voidaan järjestää. 

Kertaamme myös miten työaikajärjestelmää kannatta hyödyntää työvuorosuunnittelussa. 

Kerromme milloin viikoittainen vapaa-aika voidaan periodissa siirtää ja mitä tarkoitetaan työehtosopimuksen mukaisella vapaapäivällä. 

Käsittelemme lisäksi myös sitä, miten työaika eroaa matkustusajasta.

Käymme läpi myös arkipyhälyhennysten merkitysten ja esimerkit työajanlyhennyksistä pääsiäisen ja joulunaikaan. 
Lisäksi kertaamme lisä- ja ylityönkäsitteet sekä lisä- ja ylityölaskennan esimerkkeineen.

Koulutus perustuu tammikuussa 2015 julkaistuun työaikaoppaaseen. 

Koulutus on tarkoitettu apteekkareille ja apteekissa työvuoroasioita hoitaville työntekijöille.

Kouluttajina toimivat Aptan asiantuntijat.

Hinta
330 € + alv 24 %. Hinta sisältää koulutusmateriaalin, työaikaoppaan, aamukahvin, lounaan ja iltapäiväkahvin.

Työaikapäivän ohjelmaan voit tutustua tästä.

Ilmoittaudu kokoukseen viimeistään 23.3. mennessä tästä tai osoitteessa www.apta.fi/koulutus.

Ongelmia ratkaiseva esimies

19.4 klo 12.00 – 16.00 Helsinki,
Eteläranta 10, 2 krs, neuvottelukeskus, Auditorio

Ratkaisukeskeisesti johtava esimies tarttuu ongelmatilanteissa härkää sarvista ja auttaa työyhteisöään näkemään haastavissa tilanteissa jopa kehittämisen mahdollisuudet.

Koulutuksessa osallistujat saavat yksinkertaisia ja käytännönläheisiä työkaluja esimiestyön arjen ongelmiin niin juridisesta kuin psykologisesta näkökulmasta:
 
• miten käsitellä työpaikkakiusaamista, sairauspoissaoloja, alkoholiongelmia ja muita tyypillisiä ongelmatilanteita 
• mistä työpaikan ongelmatilanteet syntyvät ja kuinka esimies voi vaikuttaa niihin ennaltaehkäisevästi 
• miten kesyttää työyhteisön vastarannankiisket, 
• riidankylväjät ja alisuoriutujat 
• rautalankamalli arjen esimiestyön ongelmatilanteiden käsittelyyn.

Hinta 
Jäsenet 300€ + alv 24 %, ei-jäsen hinta 490 € + alv 24 %

Kouluttajat
Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala ja sosiaalipsykologi Risto Havunen.

Osallistujat
Koulutus on tarkoitettu kaikille kaupan ja palvelun alalla työskenteleville esimiehille.

Koulutuksessa tarjolla kahvibuffet klo 11.30 alkaen.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutukseen tästä.

Yhdenvertaisuuskoulutus

Ke 11.5, klo 12.00 – 16.30 Helsinki, Eteläranta 10, 2 krs, neuvottelukeskus, Auditorio

Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu puhuttaa, ja työnantajaan kohdistetut syrjintäväitteet yleistyvät kokoajan. Työnantajan on tärkeää tuntea yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain sääntely suojautuakseen tehokkaasti syrjintäväitteiltä.

Työturvallisuuslaki puolestaan asettaa työnantajalle velvollisuuden huolehtia työturvallisuudesta ja esimerkiksi puuttua työpaikalla ilmenevään epäasialliseen käyttäytymiseen. 

Koulutuksessa käydään läpi keskeisiä yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon ja henkiseen työturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. 
Mikä on syrjintää ja millä keinoin syrjintäväitteet voi välttää? Kuulet myös, miten kiusaaminen tai epäasiallinen kohtelu voi johtaa rikosprosessiin ja millaiset seuraukset siitä saattaa olla työnantajalle.

Kouluttajina toimivat Kaupan liiton asiantuntijat.

Osallistujat
Koulutus on tarkoitettu Kaupan liiton ja Apteekkien työnantajaliiton jäsenyritysten yrittäjille, esimiehille, henkilöstöpäälliköille ja muille henkilöstöasioista vastaaville.

Hinta
Kaupan liiton ja Apteekkien työnantajaliiton jäsenille 240 € + alv 24 %

Koulutuksen yhteydessä on kahvitarjoilu klo 11.30 alkaen. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen tästä.

Apteekkien henkilöstöjohdon päivät 

To-pe 19.–20.5.2016, Haikon kartano, Porvoo

Ilmoittautuminen, hintatiedot ja seminaariohjelma julkaistaan lähiaikoina.

Apteekkarin työoikeudelliset haasteet oikeustapausten valossa ja apteekkarin eläkeasiat

Syksyllä 2016, tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutuksessa käydään läpi työnantajan työnjohto-oikeuden merkitystä oikeuskäytännön valossa. 

Katsomme mitä seurauksia ja vaikutuksia ristiriidoista on seurannut työnantajan ja työntekijän asemaan. 

Mietimme yhdessä millaista johtamista nykyään vaaditaan ja mitä tasapuolisenkohtelun vaatimus ja yhdenvertaisuus merkitsee arjessa.

Etsimme vastauksia erilaisiin työpaikalla esiintyviin haasteisiin. Kerromme myös millaisia pelisääntöjä apteekissa olisi hyvä olla pulmatilanteiden varalle. 

Koulutus on tarkoitettu apteekkareille ja apteekeissa esimiehinä toimiville henkilöille.

Iltapäivällä koulutuksessa käsitellään apteekkarien eläkeasioista ja sitä, mitä tulee eteen työnantajana työntekijöiden eläkkeiden osalta.

Hinta
330 € + alv 24 %, ei jäseniltä 430 € + alv 24 %. 
Hintaan sisältyy koulutusmateriaali, aamukahvi, lounas ja päiväkahvi.

Kouluttajina ovat Aptan asiantuntijat sekä Apteekkien eläkekassan asiantuntija.

Apteekkien palkanlaskentapäivä

Syksyllä 2016, tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutuksessa käymme läpi palkan määräytymiseen ja laskemiseen liittyviä keskeisiä asioita. 

Kertaamme esimerkkien avulla työehtosopimusten lisä- ja ylityölaskennan sekä erilaisten poissaolotilanteiden vaikutuksen palkan maksamiseen (esim. sairaus, tilapäiset poissaolot). 
Koulutuksessa käydään läpi myös erilaisia palkankorotustilanteita sekä lomapalkanlaskentaa. 

Koulutus on tarkoitettu apteekkareille ja apteekissa palkka-asioita hoitaville henkilöille.

Hinta
330 € + alv 24 %, ei jäseniltä 430 € + alv 24 %. Hintaan sisältyy koulutusmateriaali, aamukahvi, lounas ja päiväkahvi.