11.9.2018

Medlemsinfo 8/2018: Avtalade förtroendemanna- och arbetarskyddskurser som omfattas av arbetsgivarstöd 2019

Apta och Farmaciförbundet samt Apta och PAM har avtalat om fackutbildning som omfattas av arbetsgivarstödet för nästa år. Om kurserna avtalas med personalrepresentanten för ett kalenderår i taget. Man kan avtala om deltagande i flera kurser med arbetsgivaren.

Om en personalrepresentant deltar i en kurs som godkänts av utbildningsarbetsgruppen och som avtalats med arbetsgivaren ersätts så kallat inkomstbortfall för regelbunden arbetstid. Med andra ord avdras inte normal månadslön inklusive arbetsspecifika eller personliga tillägg. Arbetstidstillägg eller söndagsersättningar betalas inte. Rese-, logi-, måltidsersättningar eller dagtraktamenten betalas inte heller.

FARMACIFÖRBUNDETS FÖRTROENDEMANNAUTBILDNING 2019

Förtroendemannadagar (1 d):
Kouvola 22.1.2019         
Kuopio 23.1.2019         
Jyväskylä 24.1.2019         
Åbo 29.1.2019         
Tammerfors 6.2.2019           
Seinäjoki 7.2.2019           
Uleåborg 8.2.2019           
Helsingfors 12.2.2019         

Grundkurs för förtroendemän (2 d)
21.-22.3.2019

Utbildning i förhandlingskompetens (1 d)
8.5.2019
23.10.2019

Utbildningen i förhandlingskompetens är avsedd för förtroendemän som ännu inte deltagit i denna utbildning. Syftet är att man endast deltar en gång i utbildningen.                    

Kompletteringskurs för förtroendemän  (3 d)
19.-21.9.2019

Grundkurs för förtroendemän II (2 d)
7.-8.11.2019

Konkurrenskraftsavtalet: Lokala avtal och utbildning i ekonomi (1 d)
10.4.2019
2.10.2019
19.11.2019