21.9.2012

Medlemsinfo 7/2012

1. Lönehöjning till farmaceutisk personal 1.12.2012
2. Minuthandlarnas öppettider slutet av året 2012

1. Lönehöjning till farmaceutisk personal 1.12.2012

Generell höjning

De gällande individuella lönerna och tabellönerna för farmaceutisk personal höjs från 1.12.2012 med 1,2 %.

Apotekspott

Utöver den generella höjningen verkställs en apotekspott om 0,7 % från 1.12.2012.

 Apotekspotten (0,7 %) räknas ut på summan av de månads- och timlöner som betalas till den farmaceutiska personalen i november. På det sättet får man det eurobelopp som ska fördelas.

 I lönepotten inräknas:

 • månads- och timlöner
 • arbetstidstillägg
 • ersättningar för söndagsarbete
 • individuella tillägg
 • uppgiftsrelaterade tillägg
 • semesterlöner
 • apoteksspecifika potter

 I lönepotten inräknas inte:

 • ersättning för övertidsarbete
 • ersättning för mertidsarbete
 • procentuella skötseltillägg
 • semesterpremier
 • semesterersättningar

 Anvisningar för hur lönehöjningen ska verkställas, tabellönerna, arbetstidstilläggen och närmare anvisningar om fördelningen av apotekspotten finns här. Tabellönerna finns också i det tryckta kollektivavtalet.

2.  Minuthandlarnas öppettider slutet av året 2012

 En förteckning över minuthandelns öppettider på söndagar och dagar före helg under slutet av året finns här.  Begränsningarna i öppettiderna gäller inte apoteken, men man kan använda dem när man planerat apotekens öppettider.

Med vänlig hälsning

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND

Jukka Koskipirtti