30.3.2015

Medlemsinfo 4/2015

1. Utmaningskampanjen, anställ en ungdom – vi räddar Finland
2. Kurs i arbetstidsfrågor för apoteken
3. Kurs i likabehandling 28.5.2015
1. Utmaningskampanjen, anställ en ungdom – vi räddar Finland
2. Kurs i arbetstidsfrågor för apoteken
3. Kurs i likabehandling 28.5.2015

1. Utmaningskampanjen, anställ en ungdom – vi räddar Finland

EK:s styrelseordförande Matti Alahuhta vädjar till företagen att sysselsätta ungdomar. En webbplats www.nuorilletoita.fi har upprättats för att främja denna fråga och avsikten med webbplatsen är att hjälpa arbetsgivarna att hitta ungdomar som går utan arbete.

På webbplatsen finns också en registreringsplats, där man kan meddela om lediga arbetsplatser och uppge hur många företaget redan har anställt. Då man registrerar sig på webbplatsen kan man uppge för hur många ungdomar under 30 år man kan erbjuda en lämplig arbetsplats (i år).

Vi hoppas att så många apotekare som möjligt drar nytta av webbplatsen och meddelar hur många sommararbetsplatser apoteksbranschen har kunnat erbjuda ungdomar.

2. Kurs i arbetstidsfrågor för apoteken 16.4.2015

Syftet med kursen är att under dagens lopp lära sig det kollektivavtalsenliga arbetstidssystemet. På kursen går vi igenom bl.a. vad ordinarie arbetstid betyder och hur den kan arrangeras. Vi berättar när man kan flytta veckoledigheten inom perioden och vad som avses med kollektivavtalsenlig fridag. Vi behandlar också hur arbetstid skiljer sig från resetid. Vi går också igenom betydelsen av söckenhelgsförkortningar och ger exempel på arbetstidsförkortningar under påsken och julen. Vi repeterar dessutom begreppen mertid och övertid samt ger exempel på hur mertid och övertid räknas ut.

Det här är en ny kurs som grundar sig på den arbetstidshandbok som publicerades i januari.

Förbundets experter föreläser.

Kursen arrangeras på Taitotalo Kongresscentrum kl. 10.00 – 16.30, adress Gjuterivägen 8 (Sockengården), Helsingfors.

Pris
320 euro + mvs 24 %. I priset ingår kursmaterial, morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

Anmäl dig senast 8.4 här. 

3. Kurs i likabehandling 28.5.2015

Apoteken har möjlighet att delta i kursen i likabehandlingsfrågor som Förbundet för Finsk Handel arrangerar torsdagen den 28.5.2015 kl. 13.00 – 16.00 på Södra kajen 10 i Helsingfors.

Likabehandling av arbetstagarna ger upphov till diskussion och diskrimineringspåståenden som riktas mot arbetsgivare blir också allt vanligare. Diskrimineringslagen förnyades vid årsskiftet och i detta sammanhang infördes även ändringar i jämställhetslagen. Arbetarskyddslagen förpliktar också arbetsgivaren att se till arbetarskyddet och t.ex. ingripa i osakligt uppförande på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren måste känna till skyldigheter i anslutning till behandlingen av arbetstagare som finns i olika lagar. På kursen får du veta, vilka ändringarna av diskrimineringslagen och jämställdhetslagen är och hur ändringarna påverkar arbetsgivarens verksamhet. Vad är diskriminering och på vilket sätt kan man undvika diskriminering? Du får också veta hur mobbning eller osaklig behandling kan leda till straffprocesser och vilka följderna av detta kan vara för arbetsgivaren.

Föreläsare är experter från Förbundet för Finsk Handel.

Deltagare

Kursen är avsedd för företagare, chefer, personalchefer och andra personer som har hand om personalfrågor i medlemsföretagen i Apotekarnas Arbetsgivarförbund och Förbundet för Finsk Handel.

Pris
För medlemmar 240 € + 24 % mvs

Kaffeservering från kl. 12.30.

Plats
Södra kajen 10, Helsingfors, Förhandlingscentrets auditorium.

Anmäl dig senast 18.5. här.