21.2.2012

Medlemsinfo 1/2012

1. Vårens söckenhelgsförkortningar
2. Arbetsmarknadsseminarium 22-24.5.2012
3. Kollektivavtalen på Internet
4. Vårens kurser i semesterfrågor
5. APTA-fondens stipendier
6. Sykettätyöhön.fi – avgiftsfri tjänst om arbetshälsa

1. Vårens söckenhelgsförkortningar

Söckenhelgerna förkortar den ordinarie arbetstiden för farmaceutisk personal och arbetstagare på apotek enligt följande:

 –         påsken ger upphov till två förkortningar

–         första maj, Kristi himmelsfärdsdag och midsommaren ger var och en upphov till en förkortning

 Mera om hur förkortningarna verkställs finns här.

2. Arbetsmarknadsseminarium 22-24.5.2012

Vårt traditionella 18:e seminarium arrangeras som en kryssning till Stockholm med Silja Serande. Ämnen är aktuella arbetsmarknads-, HR-, närings- och pensionsfrågor. Vi önskar att allt flera apotekare, som en kortare tid har verkat som företagare, deltar i seminariet. Kom med, lär dig nytt och uppdatera dina kunskaper samt träffa dina kolleger och bekanta. 

Den andra seminariedagen behandlar vi frågor om anställningar och pension som deltagarna har skickat in på förhand. Frågorna kan skickas i samband med anmälan över Internet eller under adressen jukka.koskipirtti@apta.fi. Frågorna behandlas anonymt.

Seminarieprogrammet med anmälningsanvisningar och prisuppgifter finns här.

 3. Kollektivavtalen på Internet

Kollektivavtalet för farmaceutisk personal och för arbetstagare på apotek finns under adress https://apta.fi/lomakkeet/ .På vänstra sidan av pdf-dokumentet finns innehållsförteckningen och genom att klicka på den kommer du direkt till denna punkt i avtalet.

Kollektivavtalen postas till medlemmarna om ett par veckor.

4. Vårens kurser i semesterfrågor

Fredagen 16.3.2012, Uleåborg, kl. 9.30-16.30.

 Torsdagen 22.3.2012, Helsingfors, Taitotalo kongress-centrum, Gjuterivägen 8 (Sockenbacka) kl. 9.30-16.30.

Vi går igenom bestämmelserna i lagar och kollektivavtalet om hur semester intjänas och ges och hur semesterlönen räknas ut. Kursen är avsedd för apotekare och personer i ett apotek som sköter om semester- och löneräkningsfrågor.

 Program, prisuppgifter och anmälningsanvisningar finns här.

5. APTA-fondens stipendier

Apotekens Arbetsgivarförbunds styrelse har beviljat följande stipendier ur den fond den administrerar:

  •  provisor Maria Ala-Karvia, 2 000 euro, PD-examens ämne: Työnohjaus ja sen mahdollisuus apteekkialalla (arbetsledning och dess möjligheter i apoteksbranschen)
  • provisor Maria Hautala, 800 euro, PD-examens ämne: Proviisorista apteekkariksi – miten työhyvinvoinnin käy? (från provisor till apotekare – hur går det med arbetshälsan?)
  • provisor Ulla Löfhjelm, 2 000 euro, PD-examens ämne: Harjoittaluvastuuhenkilöiden tuen tarve opetusapteekissa (Behovet av stöd från de personer som ansvarar för praktik i undervisningsapotek)

Vi gratulerar stipendiaterna.

Följande tidsfrist för ansökan om stipendier från APTA-fonden löper ut 30.6.2012. Anvisningar och ansökningsblankett finns under adress https://apta.fi/apteekkien-tyonantajaliiton-apurahat/.

6. Sykettätyöhön.fi – avgiftsfri tjänst om arbetshälsa

Arbetarskyddscentralen har öppnat en ny elektronisk tjänst. Sykettötyöhön.fi är avsedd särskilt för små och medelstora företag då de genomför och utvecklar grundläggande arbete i fråga om arbetshälsa. Tjänsten ger hjälp med att lösa problem, som hindrar löpande arbete. Läs mera: www.ttk.fi.

Med vänlig hälsning

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND

Jukka Koskipirtti