5.10.2018

Medlemsinfo 9/2018

1. Arbetsavtal med varierande arbetstid
2. Delta i kampanjen Jobbet diskriminerar inte!
3. Styrelsen för Servicefacket PAM fattade beslut om förbud mot övertidsarbete inom PAM:s alla branscher
4. Arbetsgivare, kom ihåg att ansöka om FPA:s ersättning för familjeledighet i tid

1. Arbetsavtal med varierande arbetstid

De nya bestämmelserna om avtal med varierande arbetstid enligt och arbetsavtalslagen och arbetstidslagen trädde i kraft i början av juni 2018.  Med villkor om varierande arbetstid avses ett arbetstidsarrangemang där arbetstagarens arbetstid under en bestämd tidsperiod varierar mellan en minimitid och en maximitid.

Det får på initiativ av arbetstagaren avtalas om varierande arbetstid eller när arbetskraftsbehovet inte är fast. 

Om arbetstiden enligt arbetsavtalet är varierande, till exempel 20–30 timmar/eller 0–30 timmar/tre veckor, eller om det är fråga en person som vid behov kallas till arbete ska de nya författningarna tillämpas. Detta beror på att variationerna i antalet arbetstimmar ska motsvara det faktiska arbetskraftsbehovet.  

Om arbetstagaren trots inskrivningen i arbetsavtalet alltid har fast arbetstid, till exempel 30 timmar/tre veckor, är det inte fråga om arbetsavtal med varierande arbetstid. 

Om en arbetsplats för närvarande har avtal med varierande arbetstid eller om avsikten är att ingå sådana avtal är det bra att arbetsgivaren tar del av detaljerade anvisningar om regleringen.

Lagändringarna gäller inte inhoppande arbetstagare som omfattas av ramavtal. Enligt ramavtalet ingås ett arbetsavtal för viss tid för varje inhoppare.

2. Delta i kampanjen Jobbet diskriminerar inte!

Apotekens arbetsgivarförbund deltar i Finlands Näringsliv EK:s kampanj Jobbet diskriminerar inte, vars mål är att förändra attityder och minska diskrimineringen i arbetslivet. Har ditt företag redan anslutit sig?

Läs mer och anslut dig: Jobbet diskriminerar inte

3. Styrelsen för Servicefacket PAM fattade beslut om förbud mot övertidsarbete inom PAM:s alla branscher

PAM:s styrelse fattade 18.9 beslut om förbud mot övertidsarbete inom alla branscher. Tidpunkten för när förbudet börjar är ännu inte känd.

I PAM:s meddelande konstateras att om Sipiläs regering inte avstår från sina planer för att försvaga uppsägningsskyddet så kommer PAM att utvidga sina stridsåtgärder. PAM förbereder sig på politiska strejker och andra stridsåtgärder.

Du kan läsa PAM:s meddelande här.

Apta följer med hur läget utvecklas.

4. Arbetsgivare, kom ihåg att ansöka om FPA:s ersättning för familjeledighet i tid

För ett år sedan blev det möjligt för arbetsgivare att få familjeledighetsersättning för kostnader orsakade av en kvinnlig arbetstagares föräldraskap. Familjeledighetsersättningen är en engångsersättning på 2 500 euro, som betalas till arbetsgivaren för en kvinnlig arbetstagares avlönade moderskapsledighet. Ansökningstiden för denna förmån är lång, eftersom man kan ansöka om ersättning inom 6 månader från att föräldradagpenningperioden gått ut. Om en arbetstagares moderskapsledighet började våren 2017 kan det dock bli bråttom med ansökan. 

Ytterligare information och ansökningsanvisningar