19.12.2012

Medlemsinfo 10/2012

1. Arbetsgivarens och arbetstagarens socialförsäkringsavgifter år 2013
2. Reseersättningar och beskattningsvärdet på natura förmåner år 2013
3. Den svenskspråkiga versionen av Kollektivavtalet för arbetstagare på apotek

1.    Arbetsgivarens och arbetstagarens socialförsäkringsavgifter år 2013

De socialförsäkringsavgifter som arbetsgivaren och arbetstagaren ska betala år 2013 har fastställts och finns här.

2. Reseersättningar och beskattningsvärdet på natura förmåner år 2013

De av skattestyrelsen fastställda beräkningsgrunderna för natura förmåner finns under adressen www.skatt.fi.  Beslut om de skattefria ersättningarna för resekostnader år 2013 ges de närmaste dagarna.

3. Den svenskspråkiga versionen av Kollektivavtalet för arbetstagare på apotek

Den svenskspråkiga versionen av kollektivavtalet för arbetstagare på apotek har lagts ut på vår webbplats ww.apta.fi / på svenska / kollektivavtal.

Apotekens Arbetsgivarförbund önskar alla sina medlemmar och samarbetspartner

God jul och Gott Nytt År

Jukka Koskipirtti              Kirsi Mäkinen