11.4.2013

Medlemsinfo 4/2013

1. Hur sommarens semestrar ges
2. Ändringar av semesterlagen 2013
3. Arbetsmarknadsseminariet närmar sig – har du anmält dig?

1. Hur sommarens semestrar ges

I sommar är bestämmelserna i lagen och kollektivavtalet om beräkningen av semesterlönen och insjuknande före semesterns början eller under semestern oförändrade. Mera uppgifter om semesterfrågor finns i förbundets semesterhandbok (på finska), som finns under adress www.apta.fi.

2.  Ändringar av semesterlagen

Riksdagen har godkänt ändringarna av semesterlagen. Ändringarna grundar sig på verkställandet av EG-domstolens avgöranden i Finland.

Den första ändringen gäller beräkningen av semesterlönen då arbetstiden och på motsvarande sätt lönen för en arbetstagare med månadslön ändras t.ex. då en heltidsanställd övergår till deltidsanställd eller vice versa. I dessa situationer räknas också semesterlönen för en arbetstagare med månadslön i fortsättningen ut procentuellt. Ändringen av beräkningssättet gäller de semestrar som intjänas det kvalifikationsår som börjar först 1.4.2013, varför den i praktiken tillämpas först på beräkningen av semesterlönerna sommaren 2014 och också tidigare i det fall då man till arbetstagaren då anställningen upphör betalar semesterersättning för semester som intjänats innevarande kvalifikationsår.

Den andra ändringen gäller insjuknande då semestern börjar eller under semestern. Dessa situationer behandlas i fortsättningen på samma sätt, eftersom självrisken på 7 dagar slopas då man insjuknar under semestern. Denna ändring träder i kraft 1.10.2013, varför den gäller första för kommande vintersemester.

Vi redogör närmare för lagändringarna i senare medlemsbrev. Vi ändrar också semesterhandboken, så att den motsvarar den nya lagen. Handboken skickas till medlemmarna i höst.

3. Arbetsmarknadsseminariet närmar sig – har du anmält dig?

Seminariet äger rum 15–17.5.2013 i form av en kryssning till Stockholm med Viking Gabriella. Kom ihåg att anmäla dig senast den 19 april.

På seminariet behandlas bl.a. det aktuella läget på arbetsmarknaden, förberedelser inför höstens förhandlingsrunda, Finlands ekonomiska utsikter, chefens rättigheter och skyldigheter, utveckling av apoteksverksamheten samt problem i anslutning till anställningsfrågor såsom byte av apotekare och sjukfrånvaro samt ändringarna av semesterlagen.

Du kan också på förhand skicka frågor som gäller anställningsförhållanden i samband med anmälningen över nätet eller under adress jukka.koskipirtti@apta.fi. Frågorna behandlas anonymt.

Program jämte anmälningsanvisningar och prisuppgifter finns här.

Med vänlig hälsning

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND

Jukka Koskipirtti