24.4.2017

Medlemsinfo 3/2017

1. Du hinner ännu anmäla dig till personalledningsdagarna
2. Semesterrelaterade tips för arbetsgivare på webbplatsen – kom ihåg att instruera om bland annat praxis för frånvaroanmälan under semestertiden
3. Ny engångsersättning för kostnader för familjeledighet kan ansökas hos FPA från och med maj
4. Tiden för fortbildning av PAMs förtroendepersoner ändras
5. Fortlöpande ansökan om Aptas stipendier

1. Du hinner ännu anmäla dig till personalledningsdagarna

Välkommen att lyssna på och diskutera viktiga teman relaterade till ledarskap på Haiko gård 18–19.5.2017.

Det två dagar långa seminariet riktar sig till apotekare och provisorer som arbetar som chefer på apotek.

Anmäl dig gärna före utgången av 24.4, eftersom anmälningslänken stängs då. Därefter kan du kontakta Miia Luukkainen för att höra dig för om det finns plats, miia.luukkainen(a)kauppa.fi och tfn 040 551 8338. Den absolut sista anmälningsdagen är 3.5.

Läs mer om seminariet här. (på finska)

Anmäl dig här

2. Semesterrelaterade tips för arbetsgivare på webbplatsen – kom ihåg att instruera om bland annat praxis för frånvaroanmälan under semestertiden

På vår webbplats finns anvisningar som arbetsgivare gärna kan ta del av innan semesterperioden börjar. Här finns bland annat information om vad man bör göra vid sjukdomsfall under semestern. På arbetsplatsen är det bra att gå igenom spelreglerna för frånvaro under semesterperioden. Läs mer > (på finska)

3. Ny engångsersättning för kostnader för familjeledighet kan ansökas hos FPA från och med maj

Arbetsgivare kan ansöka om ersättning för familjeledighet hos FPA från och med maj. Förmånen är en engångsersättning på 2 500 euro som betalas för en kvinnlig anställds avlönade moderskapsledighet eller en adoptivförälders föräldraledighet.

Ersättningen för familjeledighet är en ny förmån för arbetsgivare som till en heltidsanställd medarbetare betalar lön för minst en månad under moderskapsledighet.

Arbetsgivare kan ansöka om ersättning för familjeledighet för kostnader relaterade till en kvinnlig anställds föräldraskap. Lagen om ersättning för familjeledighet tillämpas på situationer där den första moderskapspenningdagen eller föräldrapenningdagen för adoptivmödrar infaller 1.4.2017 eller därefter.

Förutsättningen för ersättning för familjeledighet är att anställningsförhållandet pågått 3 månader innan moderskapsledigheten eller föräldraledigheten för adoptivmödrar börjar och att anställningsförhållandet är minst ett år långt. Läs mer här.

Man behöver dock inte skynda på med ansökan om ersättning för familjeledighet ännu i maj, eftersom ansökningstiden är upp till 6 månader från slutet av föräldrapenningperioden.

E-tjänsten för ansökan om ersättning för familjeledighet öppnar 20.5.

Läs mer om ansökan om ersättning för semesterkostnader för tiden för familjeledighet här

4. Tiden för fortbildning av PAMs förtroendepersoner ändras

Datumet för Servicefacket PAMs kursdag, som ingår i fortbildning som omfattas av arbetsgivarstödet, har ändrats när det gäller apoteksanställda.

Fortbildningen för apotekens förtroendevalda (5 d) ordnas i två delar 11–12.10 och 24–26.10. Ursprungligen skulle den första delen ordnas 4–5.10. Fortbildningen ordnas i Tammerfors.

5. Fortlöpande ansökan om Aptas stipendier

Aptas stipendier som kan sökas fortlöpande är avsedda för studerande som bedriver fortsatta studier inom apoteksbranschen och farmaci. Stipendier kan beviljas för fortsatta studier som siktar på licentiat- eller doktorsexamen inom farmaci eller för specialiseringsstudier inom apoteksfarmaci.

Förutsättningen för beviljande av stipendium är att forskningen som ingår i studierna anknyter till verksamhet som arbetsgivare eller företagare inom apoteksbranschen. Forskningen kan till exempel fokusera på apotekens ekonomi, ledning, personaladministration, incitament eller arbetshälsa.

Stipendier beviljas inte för direkta lönekostnader.

Stipendier kan också beviljas för fortsatta studier på andra områden om forskningen uppfyller ovan nämnda villkor.

Ansökningsblanketten finns här.