15.2.2016

Medlemsinfo 2/2016

1. Lönehöjning till teknisk personal på apotek 1.4.2016
2. Söckenhelger våren 2016 och hur de verkställs
3. Lär känna arbetslivet och tjäna en slant- praktikprogrammet för ungdomar 2016
4. Anställning av praktikanter, studerande och sommararbetstagare
5. Förhandlingarna om samhällsfördraget togs upp igen

1. Lönehöjning till teknisk personal på apotek 1.4.2016

De individuella månadslönerna till teknisk personal på apotek höjs 1.4.2016 med 13,33 euro/månad dock med minst 0,36 % (skärningspunkten är 3 703 euro/månad, varvid man på lägre löner tillämpar höjningen i euro och på högre löner den procentuella höjningen).

Mera detaljerade anvisningar om lönehöjningen (på finska) finns här.

2. Söckenhelger våren 2016 och hur de verkställs

Våren 2016 förkortar söckenhelgerna den ordinarie arbetstiden för farmaceutisk personal och arbetstagare på apotek enligt följande:

  • påsken ger upphov till två förkortningar (långfredagen 25.3 och annandag påsk 28.3)
  • Kristi himmelsfärdsdag (5.5) och midsommaraftonen (24.6) ger vardera upphov till en arbetstidsförkortning.

Första maj ger inte i år upphov till arbetstidsförkortning, eftersom den infaller på söndag.

Uppgifter om hur söckenhelgsförkortningarna verkställs finns här.

3. Lär känna arbetslivet och tjäna en slant- praktikprogrammet för ungdomar 2016

Ännu denna sommar har apoteksbranschen avtal om sommarpraktikprogrammet ” Lär känna arbetslivet och tjäna en slant” för ungdomar. I år betalas i lön för två veckors arbete (10 arbetsdagar) 350 euro. Lönen innehåller semesterersättning.

Syftet med praktikprogrammet är att stöda grundskolelevers, tionde klassens elevers, yrkesstartelevers och gymnasieelevers möjlighet att bekanta sig med arbetslivet.  

Praktikperioden kan inplaceras under tiden 1.6 – 31.8. Arbetsskiften ska vara sammanhängande och de placeras in från måndag till fredag mellan klockan 08.00 och 18.00. Den dagliga arbetstiden för en praktikant är högst 6 timmar.

Avtalet om sommarpraktikprogrammet finns här.

Som bilaga till avtalet finns en modell för avtal om praktikarbetet, vilken Servicefacket PAM och arbetsgivarförbundet rekommenderar att man ska använda vid anställning enligt sommarpraktikprogrammet.

4. Anställning av praktikanter, studerande och sommaranställda

Innan apoteken anställer ny arbetskraft, ska man beakta de bestämmelser i arbetsavtalslagen som gäller permitterade, arbetstagare uppsagda av ekonomiska orsaker och produktionsskäl samt deltidsanställda.

PM om denna fråga finns här.

5. Förhandlingarna om samhällsfördraget togs upp igen

Förhandlingarna om samhällsfördraget inleddes igen senaste vecka. Samhällsfördraget skulle vara ett alternativ till det konkurrenskraftpaket som regeringen planerar. Ifall enighet inte nås mellan arbetsmarknadsorganisationerna, lämnas det av regeringen utarbetade lagpaketet till riksdagen i februari-mars.