8.5.2013

Medlemsinfo 5/2013

1. Lönehöjningar för arbetstagare på apotek 1.6.2013
2. Ändringar av semesterlagen
3. Uppgifter om lönestatistiken för oktober 2012
4. Handbok om frånvaro för apoteksbranschen
5. Stipendium ur APTA-fonden

1. Lönehöjningar för arbetstagare på apotek 1.6.2013

Lönehöjningen enligt ramavtalets andra avtalsperiod verkställs från början av juni för arbetstagare på apotek. De gällande individuella lönerna och tabellönerna höjs från 1.6.2013 med 1,9 %. Anvisningar och tabellönera liksom arbetstidstilläggen finns här.

2.  Ändringar av semesterlagen

Ändringarna av sättet för hur man räknar ut semesterlönen tillämpas på semestrar, som intjänas från och med 1.4.2013. Karenstiden på 7 dagar då man insjuknar under semestern slopas 1.10.2013. Ingendera ändringen gäller alltså semestrarna sommaren 2013. En pro memoria om de ändrade lagrummen och hur de ska tillämpas finns här.

3.  Uppgifter om lönestatistiken för oktober 2012

Under adressen https://apta.fi/tilastot-ja-selvitykset/ finns statistikuppgifter om apoteksbranschen enligt yrkesbeteckning, statistik över månadslönerna i EK:s olika avtalsbranscher samt ett statistikpaket för apoteksbranschen i pdf-format. Jämförelsen av löneutvecklingen mellan olika branscher är besvärlig, eftersom tidpunkten för lönehöjningarna, hur de har verkställts och storleken på höjningarna varierar mellan de olika branscherna.  

4.  Handbok om frånvaro för apoteksbranschen

I maj skickas till medlemmarna två exemplar av en handbok för apoteksbranschen (på finska), som behandlar de viktigaste bestämmelserna om arbetstagares frånvaro. Handboken innehåller också praktiska exempel och anvisningar för olika frånvarosituationer. Handboken har redan lagts ut på vår webbplats apta.fi/oppaat.

5.  Stipendium ur APTA-fonden

Styrelsen för Apotekens Arbetsgivarförbund har beviljat följande stipendium från den fond den administrerar:

  • 1 300 euro till provisor Helena Jalonen, PD-examens ämne: Apteekkitalouden ja myyntityön perehdytysopas apteekin henkilökunnalle ja opiskelijoille (Introduktionshandbok om apotekens ekonomi och försäljningsarbete för apotekspersonal och studerande).

Vi gratulerar stipendiaten.

Man kan hela tiden ansöka om stipendium. Ansökningarna behandlas på följande styrelsemöte efter det att förbundet fått ansökningen. Kriterierna för hur stipendier beviljas, ansökningsanvisningar och -blankett finns under adress https://apta.fi/apteekkien-tyonantajaliiton-apurahat/

Med vänlig hälsning                

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND              

Jukka Koskipirtti