21.1.2020

Medlemsinfo 1/2020

  • Anvisningar för förbudet mot mertidsarbete, övertidsarbete och skiftbyte
  • Arbetsgivaren kan liksom tidigare erbjuda deltidsanställda mertids- eller övertidsarbete.
  • Hur påverkar förbudet mot mertids- och övertidsarbete organiseringen av arbetet?
  • Förbudet mot mertids- och övertidsarbete påverkar inte arbetsgivarens direktionsrätt när det gäller ordinarie arbetstid

Läs mer