10.10.2013

Aktuellt 9/2013

1. Kollektivavtalsförhandlingarna fortsätter
2. Dröjsmål i medlemsrådgivningen

1.  Kollektivavtalsförhandlingarna fortsätter

Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal utgående från Sysselsättnings- och tillväxtavtalet som centralorganisationerna på arbetsmarknaden ingick har fortsatt denna vecka såväl med Farmaciförbundet som med Servicefacket. I förhandlingarna har man tagit upp hur lönehöjningarna ska verkställas, de av parterna framlagda textändringarna och hur lång avtalsperioden ska bli. Förhandlingarna har framskridit i en saklig anda. Parterna möts följande gång nästa vecka. Tidsfristen för förhandlingarna löper ut 25.10.2013 klockan 16.00.

2.  Dröjsmål i medlemsrådgivningen

Under de närmaste veckorna kan det förekomma dröjsmål i vår medlemsrådgivning på grund av förhandlingarna, eftersom arbetsgivarförbundets båda tjänstemän är mycket upptagna av dem. Vi beklagar dröjsmålet.

Med vänlig hälsning

APOTEKENS ARETSGIVARFÖRBUND

Jukka Koskipirtti