26.6.2018

Medlemsinfo 6/2018

1. Aptas anställningsrådgivning har två veckors sommarpaus i juli
2. Apta blir medlemsförbund i Yhteinen Toimialaliitto 1.1.2019
3. Stort antal deltagare än en gång på Personalledningsdagarna
4. Preliminär uppgift: Personalledningsdagarna 2019 ordnas 16–17.5.2019 i Långvik, Kyrkslätt.
5. Farmaciförbundet ordnar ett webbinarium för förtroendemän om fördelningen av apotekspotten 11.9.
6. Tidigt stöd och stöd för återvändande till arbetet
7. Samordnaren för arbetsförmåga hjälper i frågor om tidigt stöd och rehabilitering
8. På hösten ordnar Apta utbildning i frånvaro och löneräkning samt arbetstider och utnyttjande av kollektivavtalens arbetstidssystem
9. Länkar till responsenkäten Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna

1. Aptas anställningsrådgivning har två veckors sommarpaus i juli

Vår byrå är stängd 9–22.7 (vecka 28–29). Under denna tid får du hjälp med många anställningsfrågor i Vanliga frågor på vår webbplats. Du får också information i våra guider om semester, frånvaro och arbetstider. 

När det gäller anställdas försummelser och avslutande av anställningsförhållande är det också bra att ta del av anvisningar för givande av varning och förutsättningar för uppsägning. I dessa situationer gäller det att komma ihåg att en varning bör ges inom en rimlig tid från försummelsen, dvs. så snabbt som möjligt eller inom några veckor. Om förutsättningarna för avslutande av anställningsförhållandet uppfylls ska även anställningsförhållandet avslutas inom en rimlig tid.

Det är också bra att komma ihåg att hävning av arbetsavtal är ett grövre alternativ än uppsägning och ska därför allvarligare grunder än uppsägning. Hävning förutsätter alltid mycket vägande skäl. Om ett apotek råkar ut för en situation där avslutande av ett anställningsförhållande blir aktuellt gäller det att agera med eftertanke. Arbetsgivaren har 14 dygn på sig att häva arbetsavtalet efter att arbetsgivaren fått kännedom om hävningsgrunden. Läs mer om hävning här.

Om du inte får svar på dina frågor via länkarna ovan och ditt problem är akut kan du skicka e-post till info(at)apta.fi. Vi svarar så gott vi kan, senast efter semestern.

Vårt rådgivningsnummer i anställningsfrågor är 09 1728 53.

Kirsi är på semester 9.7–6.8. Lasse är på semester 2.7–21.7.

2. Apta blir medlemsförbund i Yhteinen Toimialaliitto 1.1.2019

Apta blir medlem i Yhteinen Toimialaliitto (YTL) 1.1.2019, och samtidigt upphör samarbetet mellan Apta och Finsk Handel. Aptas verksamhet förändras inte, och lokalerna finns kvar vid Södra kajen 10. Även Finlands apotekareförbund ry blir medlem i YTL i början av 2019. 

Yhteinen Toimialaliitto ry är en branschorganisation inom Finlands Näringsliv som bevakar sina medlemmars gemensamma intressen i näringspolitiska frågor inom sina branscher och ger rådgivning i anställningsfrågor. Apta är fortfarande medlem i Finlands Näringsliv EK.

YTL omfattar fyra branscher: välfärd, logistik, textilvård och -tjänster samt produktion och förädling. Apta och Apotekareförbundet hör till branschen välfärd. 

YTL:s strategiska mål är att profilera sig som en främjare av nya sammanslutningar som uppstår i Finland till följd av branschförändringar. YTL är branschoberoende, och dess mål är att erbjuda kluster, föreningar och delegationer ett trovärdigt alternativ för nationell och internationell intressebevakning och påverkan. I anslutning till YTL håller det på att bildas en förbundsfamilj som för ihop olika kluster, förbundsmedlemmar i olika kluster samt samfundsmedlemmar och delegationer. 

3. Stort antal deltagare än en gång på Personalledningsdagarna 

Tack till alla som deltog i Personalledningsdagarna. Även i år deltog över 100 apotekare och provisorer i seminariet.  Särskilt intresse på seminariet väckte aktuella frågor inom apoteksbranschen och Petri Rajaniemis presentation av hur den operativa miljön förändras, växer och utvecklas. Enligt responsen upplevdes också anställningsfrågor, föreläsningen om den nya dataskyddsförordningen och tipsen för problemlösning vara viktiga och aktuella.

4. Preliminär uppgift: Personalledningsdagarna 2019 ordnas 16–17.5.2019 i Långvik, Kyrkslätt 

Även nästa år ordnar Apta ett två dagar långt seminarium. Platsen är än en gång kongress- och spahotellet i Långvik, Kyrkslätt. Tidpunkten är torsdag–fredag 16–17.5.2019.

Välkommen till nästa seminarium nästa år!

5. Farmaciförbundet ordnar ett webbinarium för förtroendemän om fördelningen av apotekspotten 11.9.

I samband med kollektivavtalsförhandlingarna avtalade Apta och Farmaciförbundet om att Farmaciförbundet ordnar ett webbinarium för sina förtroendemän om fördelningen av apotekspotten. Webbinariet ordnas 11.9 kl. 13–13.45. Förtroendemän kan delta i utbildningen utan att förlora inkomst. 

6. Tidigt stöd och stöd för återvändande till arbetet 

Det största problemet med långa sjukledigheter är risken för marginalisering. I allmänhet har arbetstagare dock en viss arbetsförmåga. Bedömningen av arbetsoförmåga förutsätter då god behandling av sjukdomen, rehabilitering, arbetsprövning och eventuellt omskolning. Få sjukdomar leder direkt till invalidpension.

Det är dock viktigt att känna till de vanligaste metoderna för hur man stöder arbetsförmågan även på små arbetsplatser. 

Företagshälsovården avgör när det är dags att återvända till arbetet. Företagshälsovården följer upp hur arbetstagaren återhämtar sig. Företagshälsovården ska även följa upp långvarig sjukfrånvaro när vården ordnas på annat håll. 

Dessutom ska chefen hålla kontakt med en frånvarande och stödja återvändandet till arbetet. Kontakttätheten varierar med sjukdomens längd, men tumregeln är att anställda kontaktas minst en gång i månaden och oftare när återhämtningen framskrider. 

Framgångsrikt återvändande till arbetet vid rätt tid efter en lång frånvaro främjas av förhandlingar med företagshälsovården där man avtalar om stöd för återvändandet. Alla som deltar i förhandlingarna har tystnadsplikt avseende sjukdomsrelaterade omständigheter. 

Det finns olika stödformer för återvändande till arbetet: partiell sjukdagpenning och arbetsprövning (med pensionsbolagets stöd). Arbetsuppgifter kan alltid anpassas enligt avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. 

Apotekens Pensionskassa ger hjälp och stöd i dessa situationer via samordnaren för arbetsförmåga. 

7. Samordnaren för arbetsförmåga hjälper i frågor om tidigt stöd och rehabilitering 

Samordnaren för arbetsförmåga är en expert på arbetslivet och servicesystemet som hjälper och handleder apotekare, apotekschefer och anställda i verksamhet som stöder arbetsförmågan. Samordnaren för arbetsförmåga erbjuder tidigt stöd och rådgivning i frågor om arbetsförmåga.

Tjänsten är avsedd för kunder hos Apotekens Pensionskassa och är avgiftsfri. 

Syftet med tjänsten är att erbjuda neutralt, konfidentiellt stöd i ett så tidigt skede som möjligt. Samordnaren för arbetsförmåga hjälper med att hitta rätta lösningar.

Samordnaren för arbetsförmåga Hanna Pratsch handleder och ger råd i frågor om partiell sjukdagpenning och arbetsprövning samt FPA:s rehabilitering och yrkesinriktade rehabilitering. 

Tveka inte att ta kontakt! 

Samordnare för arbetsförmåga Hanna Pratsch 
Kontaktuppgifter: tyokykykoordinaattori(at)aekassa.fi / 050 313 7226
Tillgänglig: tis–tors kl. 16.30–18 och fre kl. 8–9 

Foto: Sami Kulju

8. På hösten ordnar Apta utbildning i frånvaro och löneräkning samt arbetstider och utnyttjande av kollektivavtalens arbetstidssystem

Vi ordnar följande utbildningar under hösten:

  • Koncist om frånvaro och löneräkning
    fre 28.9.2018, Uleåborg kl. 9.30-16.30 Sokos Hotel Arinas kongresslokal (Kauppakeskus Valkea, Isokatu 25)
  • Arbetstidsdag
    ons 31.10.2018 kl. 10.15 – 16.30, Taitotalos kongresscenter, Helsingfors (Gjuterivägen 8)

Läs mer och anmäl dig här.

9. Länkar till responsenkäten Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna 

Om ni på ert apotek har skolelever som sommarpraktikanter vill vi påminna er om att länkarna till responsenkäten om praktikperioden finns här och på vår webbplats under Aktuellt.