19.10.2015

Medlemsinfo 10/2015

1. Du hinner ännu anmäla dig till höstens kurser
2. Farmaciförbundets förtroendemannakurser 2016
3. PAM:s kurser för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige år 2016

1. Du hinner ännu anmäla dig till höstens kurser

Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter vid frånvaro

Tisdagen 20.10.2015 kl. 10.00-16.00, Helsingfors, Taitotalo kongresscentrum, Gjuterivägen 8 (Sockenbacka)

På kursen går vi igenom hur man ska agera i fråga om de viktigaste typerna av frånvaro. Vi tar upp bl.a. företagshälsovårdens betydelse och arbetsgivarens skyldigheter i anslutning till sjukfrånvaro. Vi går igenom spelreglerna för sjukfrånvaro samt förutsättningarna för lönebetalning och vad som avses med bestämmelserna i kollektivavtalet t.ex. om läkarkontroller. Vi repeterar också tillfällig frånvaro samt frånvaro när barn insjuknar.

Pris 320 € + moms 24 %, 400 € + moms 24 % för icke medlemmar. Priset inkluderar morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

Bekanta dig med det detaljerade kursprogrammet här.

Anmäl dig till kursen här.

Löneräkningskurs

Onsdagen 11.11.2015 kl. 10.00 – 16.00, Tammerfors Sokos Hotel Torni, Ratapihankatu 43

Syftet med kursen är att deltagarna ska få en bild av lönebestämmelserna om och de viktigaste principerna i anslutning till betalning av lön i apoteksbranschen. Under dagens lopp går vi igenom de kollektivavtalsenliga bestämmelserna om mertids- och övertidsarbete samt hur olika slag av frånvaro påverkar betalningen av lön (t.ex. sjukdom, tillfällig frånvaro osv.). Dessutom går vi igenom olika lönehöjningssituationer samt hur semesterlönen räknas ut i olika situationer. Vi repeterar också förutsättningarna för lönebetalning under sjuktid.

Pris 320 € + moms 24 %, 400 € + moms 24 % för icke medlemmar. Priset inkluderar morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

Bekanta dig med det detaljerade kursprogrammet här.

Anmäl dig till kursen senast 30.10 här.

2. Farmaciförbundets förtroendemannakurser 2016

Apotekens Arbetsgivarförbund och Farmaciförbundet har avtalat om följande förtroendemannakurser för år 2016

Regionala förtroendemannadagar:

Kouvola 26.1.2016

Kuopio 3.2.2016

Jyväskylä 4.2.2016

Tammerfors 10.2.2016

Seinäjoki 11.2.2016

Uleåborg 12.2.2016

Åbo 16.2.2016

Helsingfors 17.2.2016

Grundkurs för förtroendemän (2 dagar) 17-18.3.2016

Kurs i förhandlingskonst (1 dag) 26.4.2016

Kompletteringskurs för förtroendemän (3 dagar) 22-24.9.2016

Fortsättningskurs för förtroendemän (2 dagar) 6-7.10.2016

Deltagande

Arbetsgivaren och förtroenemannen avtala om kurserna för ett kalenderår i sänder. Förtroendemannen ska så tidigt som möjligt diskutera med arbetsgivaren om sin avsikt att delta i en kurs, dock minst 4 veckor innan kursen börjar och så att deltagandet kan beaktas då andra arbetstagares arbetsskift planeras.

Förtroendemannen kan delta i en kurs förutsatt att det inte medför kännbar olägenhet för apoteket. Under nämnda förutsättningar kan förtroendemannen under kalenderåret delta i förtroendemannakursen och i grundkurens. Man kan avtala med arbetsgivaren om deltagande i flera kurser.

År 2016 arrangerar Farmaciförbundet en separat kurs om konsten att förhandla. Förbunden har avtalat att de som i år deltar i grundkursen för förtroendemän också borde delta i denna kurs, eftersom konsten att förhandla är en del av den uppdelade kursen. En förtroendeman som inte ännu har gått på denna kurs kan också delta i kursen.  Avsikten är att man deltar i kursen som behandlar förhandlingskonst endast en gång.

Grundkursen för förtroendemän kommer i fortsättningen att ordnas som en delad kurs så att en del omfattar kollektivavtalsfrågor och den andra delen förhandlingskonst.

Arbetsgivaren ska så tidigt som möjligt, dock minst 10 dagar före kursen, meddela förtroendemannen orsaken till varför deltagandet orsakar apoteket kännbar olägenhet. 

Arbetsgivaren kan annullera deltagandet i kursen/kurs-perioden av vägande skäl i anslutning till arbetstidsarrangemangen i apoteket. En sådan situation kan uppstå t.ex. då en annan arbetstagare insjuknar just före kursen. 

Ersättningar 

När en förtroendeman deltar i en kurs som utbildningsgruppen godkänt och som han avtalat om med arbetsgivaren ersätts det s.k. inkomstbortfallet för ordinarie arbetstid för högst 1 vecka. Med andra ord minskas inte den ordinarie månadslönen jämte uppgiftsbaserade och individuella tillägg. Arbetstidstillägg eller ersättning för söndagsarbete betalas inte liksom inte heller rese-, logi- och måltidskostnader eller dagtraktamenten. 

3. PAM:s kurser för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige år 2016

Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM har avtalat om de fackföreningskurser som omfattas av arbetsgivarens stöd år 2015. Följande kurser i PAM:s kursutbud är särskilt avsedda för apoteksbranschen: 

Grundkurs för förtroendemän (5 dagar)                        

9-11.2.2016 och 9-10.3.2016  i Tammerfors

6-8.9.2016 och 5-6.10.2016  i Vanda

Grundkurs i arbetarskydd (5 dagar)                              

9-11.2.2016 och 9-10.3.2016 i Tammerfors

6-8.9.2016 och 5-6.10.2016 i Vanda

Kompletteringskurs för förtroendemän                         

i apoteksbranschen (4 dagar) 

5-6.10.2016 och 26–27.10.2016  platsen öppen

Förutsättningen för att förtroendemannen och arbetarskyddsfullmäktigen ska kunna delta i kurserna är att arbetssituationen på apoteket tillåter detta. Den person som deltar i en kurs ska på förhand komma överens med arbetsgivaren om deltagandet. Då minskas inte månadslönen. Andra ersättningar betalas inte.