22.1.2018

Medlemsinfo 2/2018

1. Kollektivavtalsförhandlingarna börjar med PAM
2. Vårens söckenhelgsförkortningar
3. Anställning av praktikanter, studerande och sommarvikarier
4. Semesterutbildningen närmar sig – anmäl dig senast 8.2!

1. Kollektivavtalsförhandlingarna börjar med PAM

Apta och PAM inleder kollektivavtalsförhandlingarna 17.1. Kollektivavtalet för apoteksanställda upphör 31.1.2018. De nuvarande bestämmelserna i kollektivavtalet gäller dock tills ett nytt avtal trätt i kraft eller tills förhandlingarna om någondera partens åtgärder konstateras vara avslutade. Vi informerar er om förhandlingarnas framskridande i kommande meddelanden och på vår webbplats.

2. Vårens söckenhelgsförkortningar

Antalet söckenhelger på våren (februari–juni) som förkortar arbetstiden uppgår till fem, såvida man lokalt inte avtalat om att någon av dem inte förkortar arbetstiden.Förkortningen av arbetstiden beviljas under den period då förkortningen inträffar och i regel som oavbruten ledighet. Om oavbruten ledighet inte är möjlig förkortas antalet timmar i perioden på annat sätt.

Dagar som förkortar arbetstiden under våren:
– April: påsken orsakar två förkortningar (långfredagen 30.3 och den andra påskdagen 2.4)
– Maj: Första maj (1.5) och Kristi himmelsfärdsdag (10.5) orsakar en förkortning.
– Juni: midsommarafton (22.6) orsakar en förkortning av arbetstiden.

Läs mer om förkortningarna här.

3. Anställning av praktikanter, studerande och sommarvikarier

Ansökningstiden för sommarjobb börjar snart. Innan ett apotek anställer ny arbetskraft ska man beakta bestämmelserna i arbetsavtalslagen avseende permitterade, anställda som uppsagts på grund av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker samt deltidsanställda.

Ytterligare information om anställning av unga personer och praktikanter finns här. Om kollektivavtalsförhandlingarna med PAM leder till löneförhöjningar som träder i kraft före sommaren meddelar vi separat om detta.

4. Semesterutbildningen närmar sig – anmäl dig senast 8.2!

Semesterdagen ordnas torsdagen 15.2.2018 i Helsingfors (kl. 10.15–16.30). Uppdatera din kunskap och anmäl dig senast 8.2.

Priset på utbildningen är 340 € + moms 24 %, för icke-medlemmar 440 € + moms 24 %. Priset inkluderar utbildningsmaterial, frukost, lunch och eftermiddagskaffe. Läs mer om dagens teman eller anmäl dig här .