9.12.2015

Medlemsinfo 16/2015

1. Förhandlingarna om samhällsfördraget strandade
2. FPA förutsätter i fortsättningen en arbetsplatsutredning för ersättning av kostnader för företagshälsovård
3. FPA ersätter inte längre efter 1.1.2016 sjukvårdskostnader för företagshälsovård som överstiger maximibeloppet
4. Procenten för sjukförsäkringsavgifterna har fastslagits för år 2016

 1. Förhandlingarna om samhällsfördraget strandade

Centralorganisationerna avslutade sina förhandlingar. FFC fick inte fullmakt av Bil- och transportförbundet att fortsätta förhandlingarna.

Det skulle ha varit viktigt att nå ett avtal med tanke på Finlands konkurrenskraft. Det blir nu regeringens uppgift att komma på andra sätt att få Finlands ekonomi stiga och sysselsättningen att öka. Blickarna riktas nu mot de av regeringen planerade så kallade tvångslagarna samt den förbundsrunda som förestår hösten 2016 om kollektivavtalen.

2. FPA förutsätter i fortsättningen en arbetsplatsutredning för ersättning av kostnader för företagshälsovård

Ersättning för de kostnader som har uppkommit av företagshälsvård betalas från och med den räkenskapsperiod som löper ur år 2016 endast om man på arbetsplatsen har gjort en grundläggande utredning om företagshälsovården på arbetsplatsen. 

Från början av år 2017 betalas ersättning för kostnader som uppkommit av företagshälsovården till företagare endast om en arbetsplatsutrednings har utförts.

Läs mera här.

3. FPA ersätter inte längre efter 1.1.2016 sjukvårdskostnader för företagshälsovård som överstiger maximibeloppet

När maximibeloppet för sjukvårdsbesök i anslutning till företagshälsovården har nåtts kan inte kostnaderna överföras till den försäkrades sjukvårdsersättningar.

Enligt lagstiftningen gällande företagshälsovård berättigar kostnaderna för sjukvårdsbesök inte till sjukvårdsersättning, eftersom ersättningarna för den av arbetsgivaren ordnade företagshälsovården och ersättningarna för sjukvård har egna finansierings- och ersättningssystem. 

Läs mera här

4. Procenten för sjukförsäkringsavgifterna har fastslagits för år 2016

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift är 2,12 och löntagarnas samt företagarnas dagpenningsavgift är 0,82 procentenheter av lönen eller arbetsinkomsten. Vardera avgiften stiger med 0,04 % jämfört med år 2015.

Enligt lagen om pension för företagare bibehålls den tilläggsfinansieringsandel som försäkrade företagare betalar på samma nivås som år 2015 och är 0,13 procent.

Ytterligare uppgifter här.