TES

Apteekkien työnantajaliitto neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset Palvelualojen Ammattiliitto PAMin ja Suomen Farmasialiitto SFL:n kanssa. 

Verkkoversiot työehtosopimuksista sekä palkoista löydät tältä sivulta.

Tutustu työelämään ja tienaa -sopimus

Tutustu työelämään ja tienaa-sopimus on voimassa kesällä 2024.

Kesäharjoittelijan työsuhde voidaan sijoittaa ajalle 1.6. – 31.8. Työsuhde voi kestää yhdenjaksoisesti 10 päivää ja se tulee sijoittaa maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 18.00 väliselle ajalle. Päivittäinen työaika on enintään 6 tuntia. Kesäharjoitteluohjelman suoritta­misesta maksettiin kertakaikkisena palkkana lomakorvauksineen 395 euroa.

Tapaturmavakuutus- ja ryhmähenkivakuutusmaksu maksetaan kaiken ikäisistä harjoittelijoista, työnantajan sairausvakuutusmaksu 16 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta, ja TyEL-maksu 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta alkaen.

Harjoitteluohjelman työsopimuksen mallilomake löytyy tästä.

Voit tutustua sopimuksen yksityiskohtiin tästä.

Harjoittelijan palautelinkki (vastausaika 1.6.–5.9.)

Perehdyttäjän palautelinkki (vastausaika 1.6.–5.9.)

Apteekkierä

Apteekkierä (0,5%) jaetaan seuraavan kerran farmaseuttiselle henkilöstölle 1.5.2024. Apteekkierä lasketaan marraskuun 2023 palkkasumman perusteella. Erän jaksoäännöt löytyvät farmaseuttisesta työehtosopimuksesta sekä alla olevasta linkistä.

Apteekkierän jakosäännöt

Apteekkieriä on jaettu tai sovittu jaettavaksi farmaseuttiselle henkilöstölle seuraavasti:

  • 1.6.2006 0,8 %
  • 1.9.2008 1,6%
  • 1.9.2009 1,7 %
  • 1.5.2010 0,6 %
  • 1.5.2011 0,5 %
  • 1.12.2012  0,7 %
  • 1.1.2019 0,8 %
  • 1.5.2021 0,9 %
  • 1.10.2022 0,6 %
  • 1.5.2024 0,5 %

Työehtosopimukset

 Farmaseutit ja proviisorit

Työntekijät

Vähimmäispalkat

Farmaseutit ja proviisorit

Työntekijät

Työsuhteeseen liittyvät lomakkeet löydät täältä