Työsopimus / Työsuhteen päättäminen

1. Irtisanoin farmaseutti A:n jatkuvien myöhästelyjen johdosta. Työsuhde päättyi kolme kuukautta sitten. Nyt toinen farmaseuttini B katkaisi kätensä, ja tarvitsen hänelle sijaista sairausloman ajaksi. Onko minun takaisinottovelvollisuuden johdosta otettava A takaisin töihin?

Sinun ei tarvitse ottaa A:ta töihin. A on irtisanottu työntekijän henkilöön liittyvällä irtisanomisperusteella, ja takaisinottovelvollisuus koskee vain niitä työntekijöitä, jotka on irtisanottu taloudellis – tuotannollisella perusteella eli kollektiiviperusteella.

2. Havaitsimme eilen (7.6.) työntekijän varastaneen kassasta 250 euroa. Jätimme asian hautumaan kesälomien vuoksi, ja nyt 2.7. olemme päättäneet purkaa ko. työntekijän työsuhteen. Voimmeko tehdä sen?

Ette voi. Purkamisoikeus raukeaa, ellei sitä käytetä 14 päivän kuluessa siitä, kun saitte tiedon purkuperusteesta. Irtisanominen on edelleen mahdollinen tapa päättää ko. henkilön työsuhde.

3. Työntekijä pyysi minulta työtodistusta tarkemmin sen sisältöä määrittelemättä. Mitä saan siihen nimitietojen lisäksi kirjoittaa?

Työsuhteen keston ja työtehtävien laadun. Kyseessä on ns. suppea työtodistus. Vain nimenomaisesta pyynnöstä todistuksessa voidaan mainita työsuhteen päättymisen syy ja arvio työtaidosta ja käytöksestä.

4. Työntekijä lähti aikanaan (vuonna 2015) työpaikaltamme ovet paukkuen ja vasta nyt hän pyytää työtodistusta. Onko hänelle vielä kirjoitettava työtodistus?

On. Työnantajalla on velvollisuus antaa työtodistus 10 vuotta työsuhteen päättymisestä. Jos todistukseen halutaan arvio työtaidosta ja käytöksestä, tätä on kuitenkin pyydettävä viiden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

5. Työntekijämme täyttää 68 vuotta 15.6. Luimme jostakin, että työsuhde päättyy työntekijän täyttäessä 68 vuotta, pitääkö tämä paikkansa? Mikä on työsuhteen viimeinen päivä ja tuleeko irtisanomisajan palkka maksettavaksi?

Pitää paikkansa.

Työntekijän työsuhde päättyy ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana työntekijä täyttää eroamisiän, elleivät työnantaja ja työntekijä sovi työsuhteen jatkamisesta. Eroamisikä on vuonna 1957 ja sitä ennen syntyneillä 68 vuotta, vuosina 1958–1961 syntyneillä 69 vuotta ja vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta.

Työsuhde päättyy ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa sen kalenterikuukauden päättyessä, jolloin työntekijä täyttää 68 vuotta, ellei työsuhteen jatkumisesta ole sovittu. Työsuhteen viimeinen päivä on siten 30.6. ja tämän päälle ei tule erillistä irtisanomisaikaa tai irtisanomisajan palkkaa.

6. Työntekijä oli syytä ilmoittamatta poissa työstä 5.-14.6., minkä jälkeen katsoimme hänen työsuhteensa purkautuneeksi. Heti purkuilmoituksen saatuaan hän toimitti meille lääkärintodistuksen ajalta 5.-14.6. Tästä ilmenee, että hänellä on ollut selkäkipuja ja että hän on ollut työkyvytön ko. ajanjaksolla. Pitääkö meidän perua purkuilmoituksemme?

Ei pidä. Työnantajalla on oikeus pitää työsopimusta purkautuneena, jos työntekijä on ollut poissa työpaikalta vähintään 7 päivää ilmoittamatta tänä aikana syytä poissaololleen. Jälkikäteen toimitettu lääkärintodistus ei muuta tilannetta. Tilanne saattaa muuttua, jos työntekijä on sairaudestaan johtuen ollut esim. tiedottomana koko tuon ajan, eikä tästä syystä ole voinut ilmoittaa poissaolostaan.

7. Apteekissamme on erittäin hankala farmaseutti. Ei halua joustaa koskaan, on ylimielinen ja aina valittamassa jostain. Haluan päästä hänestä eroon, mutta koska meillä on pula farmaseuteista, en ole voinut irtisanoa häntä aiemmin. Nyt minulle olisi tarjolla erittäin näppärä nuori farmaseutti, jonka mielelläni ottaisin. Ajattelin irtisanoa tämän hankalan ihmisen taloudellis-tuotannollisella syyllä, koska en halua että hän riitauttaisi irtisanomisen. Eikö usein käykin juuri niin, että henkilökohtaisella syyllä irtisanottu nostaa jutun? Tämän riesan haluan välttää.

Ehdotettu menettely ei ole laillinen. Jos irtisanot henkilön taloudellis-tuotannollisella syyllä, et voi ottaa uutta henkilöä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin ennen kuin on kulunut 4 kuukautta työsuhteen päättymisestä. Taloudellis-tuotannollinen peruste ei ole myöskään laillinen, jos olet ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin ennen irtisanomista, eivätkä apteekin toimintaedellytykset ole uuden työntekijän palkkaamisen ja irtisanomisen aikana olennaisesti muuttuneet.
Huonokäytöksisen tai työnsä huonosti hoitavan työntekijän kohdalla on pääsääntöisesti ensin annettava kirjallinen varoitus. Jos hänen moitittava menettelynsä ei varoituksen jälkeen korjaannu, voidaan ryhtyä miettimään työsuhteen irtisanomista yksilöperusteella.

8. Meillä on farmaseutti määräaikaisena hoitovapaan sijaisena. Sijaisuus päättyy 20.7. Hänen asiakaspalvelustaan on tullut valituksia. Toinen vakituinen farmaseuttimme jää äitiysvapaalle 16.7. Onko meidän pakko tarjota hoitovapaasijaiselle uutta äitiysvapaasijaisuutta vai voimmeko palkata kokonaan uuden sijaisen?

Kun henkilö on palkattu tietyn vakituisen työntekijän hoitovapaan sijaiseksi, päättyy sijaisen työsuhde tämän palatessa työhön. Työnantajan harkinnassa on, haluaako hän tarjota uutta määräaikaista työsuhdetta sijaiselle vai palkataanko kokonaan toinen työntekijä.