Pekkasvapaat

Pekkasvapaajärjestelmää koskevat määräykset on poistettu molemmista työehtoesopimuksista. Ne jotka tämän järjestelmän piirissä ovat, ovat oikeutettuja tässä järjestelmässä pysymään työsuhteensa päättymiseen saakka. Pekkasvapaata koskevat kirjaukset on siirretty molemmissa työehtosopimuksissa työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjaan. Tarkoituksena on, että 120 t/3 viikossa -työaikajärjestelmää ei enää uusi työsopimuksiin sovita.

1. Apteekkimme tekninen vaatii ns. pekkasvapaita. Onko hänellä oikeus niihin? Teknisillämme työaika on normaali 115 h / 3 viikon periodi.

Hänellä ei ole oikeutta pekkaspäiviin, koska apteekissanne on vuosityönajan lyhennys toteutettu säännöllistä työaikaa lyhentämällä. Mikäli säännöllinen työaika olisi 40 h / vko ja 120 h / 3 viikon periodi, niin tällöin työntekijä olisi oikeutettu 10 ylimääräiseen vapaapäivään, ns. pekkaspäiviin, vuotta kohden.