Pekkasvapaat

1. Apteekkimme tekninen vaatii ns. pekkasvapaita. Onko hänellä oikeus niihin? Teknisillämme työaika on normaali 115 h / 3 viikon periodi.

Hänellä ei ole oikeutta pekkaspäiviin, koska apteekissanne on vuosityönajan lyhennys toteutettu säännöllistä työaikaa lyhentämällä. Mikäli säännöllinen työaika olisi 40 h / vko ja 120 h / 3 viikon periodi, niin tällöin työntekijä olisi oikeutettu 10 ylimääräiseen vapaapäivään, ns. pekkaspäiviin, vuotta kohden.