Apteekkien työnantajaliiton apurahat

Apteekkien työnantajaliiton hallinnoiman APTA-rahaston apurahat ovat jatkuvassa haussa. Apurahojen jaosta ja suuruudesta päättää Apteekkien työnantajaliiton hallitus. Apurahojen saajat julkistetaan hallituksen kokousten jälkeen. Apurahojen saajat löytyvät täältä.

Apurahat on tarkoitettu apteekkialan ja farmasian jatko- ja täydennyskoulutusopiskelijoille. Apurahaa ei myönnetä suoriin palkkakustannuksiin.

Apuraha voidaan myöntää esimerkiksi:

  • jatko-opintoihin, jotka tähtäävät farmasian lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon
  • apteekkifarmasian erikoistumisopintoihin

 Apurahan myöntämisen edellytyksenä on, että opintoihin sisältyvä tutkimus liittyy aiheeltaan apteekkialan työnantajana tai yrittäjänä toimimiseen. Tutkimuksen aiheena voi olla esimerkiksi apteekin talous, johtaminen, henkilöstöhallinto, palkitseminen tai työhyvinvointi.

Apuraha voidaan myöntää myös muun kuin farmasian alan jatko- ja täydennyskoulutusopiskelijalle silloin, kun tutkimus aiheeltaan täyttää edellä olevat ehdot.

Hakemuslomake löytyy täältä.