Sairausajan palkka

1. Farmaseuttimme oli sairaana viime viikonloppuna, jolloin hänelle oli merkitty työvuorot lauantaille ja sunnuntaille. Maksetaanko sairausajan palkassa jotain lisiä?

Sairausajan palkkana maksetaan vain peruspalkka. Ilta- ja lauantailisiä ja sunnuntaityökorvauksia maksetaan vain tehdystä työstä, ei sairausajalta.

2. Onko työntekijällä oikeus sairausajan palkkaa, vaikka hän on joutunut vapaa-aikanaan onnettomuuteen?

On. Sairausajan palkanmaksuvelvollisuuteen ei vaikuta se, onko tapaturma sattunut työssä vai vapaa-aikana. Sillä sen sijaan on merkitystä, onko tapaturma aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Jos näin on, ei palkanmaksuvelvollisuutta ole.

3. Työntekijä soitti vasta kolmantena sairauspäivänä ja ilmoitti poissaolostaan. Tämän jälkeen hän toimitti lääkärintodistuksen koko sairausajalta. Voimmeko olla maksamatta palkkaa ensimmäiseltä kahdelta sairauspäivältä, koska hän ei ollut ilmoittanut poissaolostaan?

Voitte. Työntekijän on ilmoitettava viipymättä poissaolostaan ja sen kestosta. Palkanmaksuvelvollisuus alkaa vasta ilmoittamisesta, jos työntekijä on laiminlyönyt ilmoittamisen tahallisesti tai huolimattomuudestaan.

4. Farmasian opiskelija, joka tuli apteekkiin töihin muutoin kuin pakolliseen harjoitteluun, sairastui toisena työpäivänään. Maksetaanko hänelle sairausajan palkkaa?

Muussa kuin pakollisessa harjoittelussa olevaan farmasian opiskelijaan sovelletaan apteekin työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta. Sen mukaan sairausajan palkanmaksuvelvoite alkaa, jos työntekijä on sairastumiseensa mennessä ollut työsuhteessa vähintään kuukauden. Poissaolo on opiskelijan osalta näin ollen palkaton.

5. Työntekijällä (farmaseutti) on kahden viikon sairausloma. Työvuorolistaan on toisen viikon osalta merkitty 5 vapaapäivää; yksi on kyseisen viikon normaali vapaapäivä, neljä muuta on sunnuntaityökorvausten ja ylityökorvausten vapaaksi vaihdosta aiheutuvia vapaapäiviä. Lisäksi hänelle on sovittu kyseiselle viikolle yksi palkaton päivä omaa lomaa. Miten käy vapaapäivien?

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen 7 §:n 6. kohdan mukaan poissaolot eivät aiheuta muutosta sovittuihin, ilmoitettuihin tai työvuorolistaan ennen poissaoloa merkittyihin vapaapäiviin. Toisin sanoen työntekijän vapaapäivät jäävät sairausloman alle eikä niitä tarvitse siirtää myöhempään ajankohtaan.

Oma loma joudutaan noteeraamaan sairausajan palkassa palkattomana – samalla tavalla kuin se olisi otettu palkanmaksussa huomioon ilman sairauslomaa. Tämä perustuu ns. aikajärjestysperiaatteeseen. Alun perin palkaton päivä ei muutu palkalliseksi sillä perusteella, että henkilö sairastuu ja saa sairausajan palkkaa muilta osin.