Ajankohtaista

Apteekkien työntekijöiden palkankorotusohjeet 1.8.2023 alkaen

Apteekkien työntekijöiden palkkoja korotetaan 1.8.2023 kolmen prosentin yleiskorotuksella. Yleiskorotuksen lisäksi työntekijöille maksetaan 400 € suuruinen kertakorvaus. Kertakorvauksen tarkempi maksamista koskeva ohjeistus on tämän ohjeen lopussa. 1. Henkilökohtaiset palkat Apteekin työntekijöiden…

Apteekkien työntekijöiden työehdoista neuvottelutulos

Aptan ja Pamin välisissä työehtosopimusneuvotteluissa on tänään saavutettu neuvottelutulos apteekkien työntekijöiden työehdoista ja palkkaratkaisusta. Yksityiskohdista tiedotetaan tarkemmin, kun osapuolten hallinnot ovat mahdollisesti hyväksyneet neuvottelutuloksen. Neuvotteluyhteistyö sujui hyvässä hengessä.

Apteekkien työntekijöiden tes-neuvottelut jatkuvat

Apta ja Pam jatkoivat tes-neuvotteluja tänään tekstikysymyksillä. Neuvotteluissa avattiin myös palkkakeskustelu. Tapaamisessa käytiin läpi erilaisia palkankorotusmalleja. Neuvotteluja jatketaan tiistaina 25.4. Tätä ennen neuvotteluja käydään vielä sähköpostitse. Työehtosopimus on voimassa 30.4.2023…

Apteekkien työntekijöiden tes-neuvottelut alkoivat

Apta ja Pam aloittivat tänään 4.4.2023 apteekkien työntekijöitä koskevat työehtosopimusneuvottelut. Tapaamisessa esiteltiin osapuolten tekstitavoitteet, ja käytiin alustavaa keskustelua niistä. Neuvotteluja jatketaan teksteistä. Apteekkien työehtosopimuksessa on sovittu apteekkialan teknisen henkilökunnan, esimerkiksi…

Vuoden 2022 palkkatilastot on julkaistu

Apteekkialan palkkatilastot ovat valmistuneet. Voit tutustua niihin tästä. Tiedot löytyvät myös verkkosivuiltamme. EK tuottaa suurimman osan Suomen yksityisen sektorin palkkatilastoista. Tiedot saadaan jäsenyritysten palkkahallintojärjestelmistä. Vuositasolla EK kerää tiedot noin 750…