Ajankohtaista

Poliittisia työtaisteluja toteutetaan viikkojen 39–41 aikana

SAK ja sen jäsenliitot aloittavat ensi viikolla hallituksen työelämäheikennyksiä ja sosiaaliturvaleikkauksia vastustavat poliittiset työtaistelutoimenpiteet. Ensimmäinen poliittinen työtaistelutoimenpide toteutetaan tiistaina 26.9.2023. Ensimmäiset työtaistelut ovat noin tunnin mittaisia ulosmarsseja Lapin ja Oulun…

Luottamushenkilökurssit 2024

Työnantajatuen piiriin kuuluvien ay-kurssien aikataulut ensi vuodelle on julkaistu. Kursseista sovitaan henkilöstönedustajan kanssa kalenterivuodeksi kerrallaan, kuitenkin vähintään 4 viikkoa ennen kurssin alkua. Osallistumisesta useammalle kurssille voidaan sopia työnantajan kanssa.  Henkilöstön…

Kertakorvauksia koskevat ohjeistukset

Farmaseuttien ja proviisorien kertakorvaus Farmaseuttiselle työehtosopimuksen piirissä työskentelevälle työntekijälle maksetaan heinäkuun palkanmaksun yhteydessä 450 euron kertakorvaus. Osa-aikaisen kertakorvaus suhteutetaan työaikaan. Paikallisesti voidaan sopia, että kertakorvaus maksetaan kahdessa osassa, 200 euroa…