Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK

APTEEKKIHENKILÖSTÖ - APOTEKSPERSONAL

YHTEENSÄ - TOTALT Lokakuu 2012 Oktober

Ansioiden hajonta - Förtjänsternas spridning
Ammattiryhmä/ammatti - Yrkesgrupp/yrke Pkl/Dkl Lkm/Antal Eur per kk/mån 10 % 50 % 90 %
PROVIISORIT
PROVISORER
171 Proviisori 1.-2. vuotena 1 30 3782 3374 3537 4314
Provisor 1.-2. året 2 38 3585 3348 3437 4001
* 68 3672 3348 3505 4274
172 Proviisori 3.-5. vuotena 1 48 3982 3519 3884 4630
Provisor 3.-5. året 2 32 3780 3505 3763 4106
* 80 3901 3513 3837 4426
173 Proviisori 6.-8. vuotena 1 33 4130 3658 4024 4485
Provisor 6.-8. året 2 28 4117 3632 4041 4828
* 61 4124 3646 4024 4738
174 Proviisori 9.- vuotena 1 216 4585 4020 4539 5081
Provisor 9.- året 2 130 4453 4025 4458 4942
* 346 4536 4020 4511 5024
179 Proviisoriharjoittelija 1 5
Provisorspraktikant 2 1
* 6
FARMASEUTIT
FARMACEUTER
181 Farmaseutti 1.-2. vuotena 1 221 2547 2321 2432 2949
Farmaceut 1.-2. året 2 124 2516 2293 2394 2965
* 345 2536 2321 2417 2957
182 Farmaseutti 3.-5. vuotena 1 190 2623 2419 2557 2871
Farmaceut 3.-5. året 2 120 2604 2373 2534 2932
* 310 2615 2400 2547 2906
183 Farmaseutti 6.-8. vuotena 1 199 2816 2572 2769 3140
Farmaceut 6.-8. året 2 131 2731 2507 2706 2999
* 330 2782 2534 2744 3096
184 Farmaseutti 9.-11. vuotena 1 151 2964 2655 2944 3311
Farmaceut 9.-11. året 2 105 2888 2634 2843 3149
* 256 2933 2639 2901 3288
185 Farmaseutti 12.- vuotena 1 702 3161 2880 3113 3492
Farmaceut 12.- året 2 596 3112 2885 3044 3423
* 1298 3139 2883 3088 3471
189 Farmaseuttiharjoittelija 1 17 1508
Farmaceutpraktikant 2 18 1550
* 35 1530 1049 1144 2159
LÄÄKETYÖNTEKIJÄT
LÄKEMEDELSARBETARE
161 Lääketyöntekijä 1. vuotena 1 73 1723 1627 1698 1838
Läkemedelsarbetare 1. året 2 56 1738 1627 1704 1936
* 129 1730 1627 1698 1900
163 Lääketyöntekijä 4. vuotena 1 63 1872 1714 1851 2047
Läkemedelsarbetare 4. året 2 50 1845 1722 1816 2002
* 113 1860 1714 1830 2036
165 Lääketyöntekijä 7. vuotena 1 33 1967 1813 1912 2199
Läkemedelsarbetare 7. året 2 22 1899
* 55 1940 1806 1895 2173
166 Lääketyöntekijä 9. vuotena 1 162 2109 1873 2058 2380
Läkemedelsarbetare 9. året 2 182 2069 1874 2025 2332
* 344 2088 1874 2040 2362
TEKNISET APULAISET
TEKNISKA BITRÄDEN
191 Tekninen apulainen 1. vuotena 1 111 1744 1569 1661 1991
Tekniskt biträde 1. året 2 68 1719 1569 1645 1988
* 179 1735 1569 1651 1991
193 Tekninen apulainen 4. vuotena 1 49 1943 1648 1811 2211
Tekniskt biträde 4. året 2 35 1818 1639 1781 2067
* 84 1891 1648 1807 2131
195 Tekninen apulainen 7. vuotena 1 28 2003 1715 1833 2266
Tekniskt biträde 7. året 2 27 1922 1734 1797 2253
* 55 1963 1734 1825 2262
196 Tekninen apulainen 9. vuotena 1 171 2066 1823 2013 2355
Tekniskt biträde 9. året 2 216 1977 1802 1937 2191
* 387 2016 1806 1967 2292
FARMANOMIT
FARMANOMER
201 Farmanomi 1. vuotena 1 12 1912
Farmanom 1. året 2 8
* 20 1939
203 Farmanomi 4. vuotena 1 4
Farmanom 4. året 2 4
* 8
205 Farmanomi 7. vuotena 1 2
Farmanom 7. året 2 5
* 7
206 Farmanomi 9. vuotena 1 124 2215 1995 2173 2541
Farmanom 9. året 2 200 2168 1984 2133 2384
* 324 2186 1989 2147 2453
SIIVOOJAT
STÄDARE
211 Siivooja 1. vuotena 1 7
Städare 1. året 2 5
* 12 1723
213 Siivooja 4. vuotena 1 1
Städare 4. året 2 2
* 3
216 Siivooja 9. vuotena 1 12 1834
Städare 9. året 2 13 1791
* 25 1812 1731 1792 1945

Henkilöiden lukumäärät ja keskiansiot sekä ansioiden hajonta
Antal personer och medelförtjänster samt förtjänsternas spridning