Työaika / Arkipyhälyhennys

1. Voimmeko muuttaa jo laadittua työvuorolistaa?

Jo ilmoitetun työvuorolistan yksipuolinen muuttaminen on mahdollista, jos tähän on töiden järjestelyyn liittyvä painavaa syy, joka ei ollut tiedossa työvuoroluetteloa laadittaessa (esim. toisen työntekijän sairastuminen). Muussa tapauksessa muuttamiseen on lähtökohtaisesti oltava työntekijän suostumus.

2. Voinko muuttaa ennalta laadittua työvuorolistaa työntekijän vapaapäivien osalta, kun työntekijä on ollut 3 työpäivää sairaana ja palattuaan hänelle on heti merkitty 2 vapaata?

Et voi muuttaa, ellei ole tarvetta edellä mainittuun vapaan siirtoon esim. jonkun muun työntekijän sairastumisen johdosta. Poissaolot eivät muuta ennalta laadittua vapaapäiväjärjestelmää. Mikäli työntekijälle olisi merkitty sairausajaksi vapaita, ei näitäkään vastaavasti  olisi tarvinnut antaa toisena ajankohtana.

3. Miten osa-aikaiselle, 20 h viikossa työskentelevälle farmaseutille / tekniselle annetaan arkipyhäviikon työajan lyhennys?

Tämä voidaan korvata joko rahana tai antaa palkallisena vapaana lyhennysjakson aikana. Rahakorvaus tai työajan lyhennys lasketaan jakamalla työsopimuksessa sovittu viikkotyöaika 5:llä. Tässä tapauksessa työntekijä joko a) työskentelee ko. viikolla sopimuksensa mukaan 20 tuntia, mutta hänelle maksetaan palkka 24 tunnilta, tai b) työntekijä työskentelee ko. viikolla 16 tuntia ja saa palkan 20 tunnilta.

4. Tuleeko meidän antaa kesätyöntekijöillemme arkipyhäviikon työajan lyhennys?

Tämä riippuu heidän työsuhteensa kestosta.

Apteekin työntekijöiden työehtosopimuksen mukaan arkiyhälyhennykset lyhennykset eivät koske alle kuukauden kestäviä määräaikaisia työsuhteita eivätkä työntekijöitä, jotka työskentelevät vain 1.6.-31.8. välisenä aikana.

Farmaseuttisen henkilöstön osalta arkipyhälyhennyksen saa, jos työsuhde on kestänyt vähintään 2 kuukautta ennen arkipyhää. Itsenäisyyspäivästä arkipyhälyhennyksen saa ilman työsuhteen kestoedellytystä.

5. Meille tulee koululainen kesätöihin. Palkan löysin työehtosopimuksesta, mutta mikä on hänen työaikansa?

Jos koululainen on täyttänyt 15 vuotta, hänen työaikansa on sama kuin aikuisilla eli 115 t / 3 vko. 14-vuotiaalla puolestaan voi teettää enintään 7 t päivässä ja 35 t viikossa. Tällöin maksettavan palkan voi myös suhteuttaa lyhyempään työaikaan (35/38,33 x koululaispalkka).