Koeaika

1. Palkkasin teknisen toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 6 kuukauden koeajalla. Hänen työnteossaan tai käytöksessään ei ole varsinaisesti moittimista, mutta olen todennut, että en vain pidä hänestä. Voinko päättää työsuhteen koeaikaan vedoten?

Koeaikapurun syy ei saa olla syrjivä tai epäasiallinen. Koeaikapurku ei ole laillinen, jos ainoana syynä on, että työntekijän ”naama ei miellytä”. Asiallinen syy, joka oikeuttaa koeaikapurkuun, liittyy työntekijän työsuoritukseen tai käytökseen. Näistä pitäisi löytyä jotain moitittavaa esim. haluttomuus opetella työtehtäviä, toistuva huolimattomuus, työntekijä ei noudata työaikoja tai käyttäytyy epäkohteliaasti asiakkaita tai työkavereita kohtaan.

2. Työntekijän kanssa on allekirjoitettu 6 kuukauden määräaikainen työsopimus 8.5. ja työnteko on sovittu alkavaksi 1.6. Mihin saakka voin sopia hänen kanssaan koeajasta? Alkaako koeaika kulua jo 8.5., vaikka työnteko alkaa vasta 1.6.?

Koeaika voi olla korkeintaan puolet määräaikaisen työsuhteen kestosta (kuitenkin enintään 6 kk), eli tässä tapauksessa 3 kuukautta. Koeaika alkaa kulua vasta ensimmäisestä työssäolopäivästä, eli 3 kuukauden koeajan viimeinen päivä olisi tässä tapauksessa 31.11.

3. Työntekijä sairastui heti viikon kuluttua työnteon aloittamisesta, ja oli tämän jälkeen kuukauden sairauslomalla. Voimmeko jatkaa koeaikaa kuukaudella?

Kyllä voitte. Työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa tilanteissa, joissa työntekijä on koeaikana pois työstä työkyvyttömyyden tai perhevapaan takia vähintään 30 kalenteripäivän ajan. Koeaika pitenee työnantajan ilmoituksesta yhdellä kuukaudella kutakin 30 kalenteripäivän poissaolojaksoa kohden. Työnantajan tulee ilmoittaa koeajan pidentämisestä työntekijälle ennen alkuperäisen koeajan päättymistä. Jos sairaus kestää koeaikana yhteensä alle 30 päivää, pidennysoikeutta ei ole.

Koeajan pidentämisestä tulee ilmoittaa työntekijälle ennen kuin aluperin sovittu koeaika on päättynyt. 30 kalenteripäivää voi koostua yhdestä tai useammasta jaksosta.

Esimerkki:

Työsuhde alkaa 1.2. Koeaika päättyisi 31.5. Työntekijä on sairauslomalla 1.- 31.3. välisen ajan. Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle 31.5. mennessä, että koeaika pitenee kuukaudella 30.6. saakka.

4. Palkkasimme työntekijän 2 kuukauden määräaikaiseen työsuhteeseen ja sovimme kuukauden mittaisesta koeajasta. Työsuhde on nyt kestänyt viikon, ja olemme nyt pidentämässä määräaikaa 6 kuukauteen. Voimmeko samalla pidentää koeaikaa?

Ette voi. Koeajan pituus määräytyy ensimmäisen työsopimuksen pituuden perusteella. Uudesta koeajasta voidaan sopia, jos edellisen työsuhteen päätymisestä on kulunut pitkähkö aika. Jos tuo 2 kuukauden määräaikainen työsuhde ei ole vielä alkanut, voitaisiin sopia, että alkuperäinen sovittu 2 kk:n työsopimus kumotaan uudella 6 kk:n työsopimuksella. Tähän uuteen sopimukseen voisi ottaa 3 kk:n koeajan.