tartuntatautipäiväraha

Tartuntatautipäivärahan saaminen helpottuu väliaikaisesti

Päivitetty 28.2.2022 Koronatartunnan saaneelle voidaan tietyin edellytyksin edelleen myöntää tartuntatautipäivärahaa ilman tartuntatautilääkärin tekemää virallista eristämismääräystä. Tämä ei kuitenkaan poista työnantajan sairausajan palkanmaksuvelvoitetta. Sairausajan palkka maksetaan, ja samalta ajalta voi hakea tartuntatautipäivärahaa,…

Ajankohtaisia tietoja koronaan liittyvistä asioita

Voiko työnantaja edellyttää koronapassia työpaikalle tulon edellytyksenä? Koronatestaus Miten sairausajan palkka maksetaan, jos työntekijä on sairastunut koronavirukseen?  Tartuntatautipäivärahan maksaminen työnantajalle Työntekijän perheenjäsenen altistuminen koronaan Altistunut ja oireeton työntekijä testataan –…