• Ajankohtaista 8/06
  1. Apteekkien Työnantajaliiton ja Suomen Kaupan Liiton (SK) yhteistyön kehittäminen 1.1.2007 alkaen
  2. Jäsenmaksut vuonna 2007
  3. Aptan yhteystiedot 1.1.2007 alkaen
  4. Sähköinen tiedottaminen 2007
  5. Matkakustannusten korvaukset ja luontoisetujen verotusarvot vuonna 2007
  6. Osa-aikainen sairauspoissaolo 1.1.2007 lukien
  7. Apteekkikohtaisen erän käyttö
  8. Yhteistoimintalaki uudistuu
  9. Suomen Farmasialiiton luottamusmieskurssit vuonna 2007

 • Ajankohtaista 7/06
  1. Apteekkien Työnantajaliiton liittokokous
  2. Apteekkien Työnantajaliitosta Suomen Kaupan Liiton kumppanuusyhdistys 1.1.2007
  3. Sähköinen tiedottaminen 2007
  4. Henkilöstöasia
  5. Aptan koulutus 2007
  6. Palvelualojen ammattiliitto PAM:n luottamusmies- ja työsuojelukurssit vuonna 2007

 • Ajankohtaista 6/06
  1. Liittokokous 10.11.2006
  2. Apteekkien Työnantajaliitto siirtyy sähköiseen tiedottamiseen
  3. Kysely apteekkikohtaisen erän käytöstä 1.6.2006
  4. Muutoksia EK:n aluetoiminnassa 1.1.2007
  5. Vuodenvaihteen työajat
  6. Perhevapaaoikeudet laajentuivat
  7. Vähittäismyymälöiden aukioloajat loppuvuonna

 • Ajankohtaista 5/06
  1. Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset 1.6.2006 alkaen
  2. Ansiotiedot lokakuulta 2005
  3. Apteekkien Työnantajaliiton sähköinen uutiskirje
 • Ajankohtaista 4/06
  1. Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset 1.6.2006 alkaen
  2. Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.6.2006
  3. Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset 1.6.2006 alkaen
 • Ajankohtaista 3/06
  1. Apteekkien vuosilomaopas
  2. Apteekkien työmarkkinaseminaari 8.-10.5.2006
  3. Usein kysyttyä

 • Ajankohtaista 2/06
  1. Ajankohtaista-tiedotteet sähköpostilla
  2. Apteekkien Työmarkkinaseminaari 8.-10.5.2006
  3. Vuosilomakoulutus 6.4.2006
  4. Palkanlaskentapäivä 28.9.2006
  5. Kela-korvaus äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalta ansaitusta lomasta
  6. Tutustu työelämään ja tienaa – kesäharjoittelu- ohjelma koululaisille 2006
  7. Matalapalkkatuki

 • Ajankohtaista 1/06
  1. Matalapalkkatuki
  2. Matkakustannusten korvaukset ja luontoisedut v. 2006
  3. Sosiaalivakuutusmaksut v. 2006
  4. Palkankorotukset v. 2006
  5. Pääsiäisen, vapun, helatorstain ja juhannuksen työajat
  6. EK:n jäsensivuille kirjautuminen