Lakot, joilla ei pyritä osaksikaan vaikuttamaan työehtosopimusasioihin, vaan tavoitteet kohdistuvat julkisen vallan toimenpiteisiin, esimerkiksi hallituksen päätöksentekoon ovat, poliittisia työtaisteluita. Poliittiset työtaistelut ovat laillisia.

Lakossa ovat ihmiset, eivät työt. Kukin työntekijä tekee itsenäisesti päätöksen siitä, osallistuuko lakkoon. Työhön halukkaille työntekijöille tulee pyrkiä järjestämään työtä. Minkäänlaista uhittelua tai painostamista lakkoon osallistumisesta ei pidä hyväksyä.

Poliittinen työtaistelu

Poliittiset työtaistelut ovat laillisia. Mikäli poliittisen lakon yhteydessä luottamusmiehet tai ammattiosaston edustajat esittävät työnantajalle voimassa olevia työehtosopimuksia koskevia vaatimuksia, kyseessä on laiton työtaistelu. Kaikista lakoista tulee ilmoittaa Apteekkien työnantajaliittoon kirsi.makinen@ apta.fi.

Palkanmaksuvelvollisuus lakon aikana

Lakkoon esim. ulosmarssiin, osallistuville ei makseta palkkaa lakon ajalta.

Sairausajan palkka

Jos henkilö sairastuu ennen lakon alkamista ja sairaus jatkuu lakon päättymisen jälkeen, sairausajan palkka maksetaan.

Jos sairaus alkaa ennen lakon alkamista, mutta päättyy lakon kestäessä, sairausajan palkkaa maksetaan lakon ajalta vain siinä tapauksessa, että henkilö sairauden päätyttyä palaa työhön eikä jää lakkoon.   Jos sairaus alkaa lakon alkamisen jälkeen sairausajan palkkaa ei makseta lakon aikaisilta päiviltä.

Vuosiloma 

Jos vuosiloma alkaa ennen lakkoa, lakko ei keskeytä vuosilomaa.

Jos loman ilmoitettu alkamisaika on laillisen lakon aikana, vuosiloma ei kuitenkaan ala.

Luontoisedut 

Lakon aikana ei ole palkanmaksuvelvollisuutta eikä myöskään velvollisuutta antaa käyttöön luontoisetuja. Poikkeuksena työsuhdeasunto, jonka verotusarvo tai muut kohtuulliset kulut voidaan periä lakon ajalta takaisin.

Pankkivapaat 

Työaikapankkivapaita ei sovita lakon ajaksi.

Kielletyt työnantajan toimenpiteet työtaistelun aikana

Työnantajan varautuessa työtaisteluun ja harkitessaan toimenpiteitä, jolla apteekin toimintaa jatketaan, on huomattava, ettei työnantaja ei saa rikkoa omaa työrauhavelvollisuuttaan. Toisin sanoen työnantajan ei tule ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka katsottaisiin painostustoimenpiteenä laittomaksi vastatyötaisteluksi.

Järjestyksen ylläpitäminen työpaikalla

Toiminnasta työpaikalla vastaa apteekkari. Näin ollen järjestyksen ylläpito myös lakon aikana on hänen vastuulla. Mikäli järjestyksen tai turvallisuuden ylläpitäminen sitä edellyttää, poliisiviranomaiset antavat pyydettäessä virka-apua järjestyksen ylläpitämiseksi.

Lakkovahdit ja lakkotoimikunnat ovat lakon järjestäjien asettamia elimiä. Niillä ei ole mitään lakeihin tai sopimuksiin perustuvaa erikoisasemaa eikä niille tule sellaista antaa.

Luottamusmiesten pääsy työpaikalle ja työvälineiden käyttö

Lakon aikana luottamusmiehen pääsyä työpaikalle, samoin kuin työvälineiden, kuten puhelimen ja tietokoneen käyttöä, ei tule ilman erityistä syytä sallia.

Lakkolaisten pääsy työpaikalle

Työpaikalle päästetään vain ne työntekijät, jotka ilmoittavat tulevansa työhön.

Työvuoroluettelon muuttaminen

Työssä olevien työntekijöiden työtehtäviä ja työaikoja saatetaan joutua muuttamaan. Työvuoroluetteloa voi muuttaa sopimalla tai töiden järjestelyihin liittyvästä painavasta syystä. Lakkotilanne on tällainen syy.