Apteekkien työnantajaliitto Apta ja Suomen Farmasialiitto ovat saavuttaneet kilpailukykysopimuksen mukaisen neuvottelutuloksen farmaseuttisen henkilöstön uudesta työehtosopimuksesta. Myös molempien liittojen hallinnot ovat hyväksyneet sopimuksen.

Kilpailukykysopimuksen mukaisesti farmaseuttisen henkilöstön säännöllistä työaikaa pidennetään 24 tunnilla ensi vuoden alusta alkaen ansiotasoa muuttamatta. Työajan pidentämismallista sovitaan paikallisesti.

Ellei paikallisesti asiasta saada sovittua paikallisesti, työajan pidennys toteutetaan työaikajaksoja pidentämällä tai niin sanottuja pekkaspäiviä vähentämällä.

Osa-aikaisilla 24 tunnin vuosityöajanpidennys suhteutetaan työaikaan.

Uusi työehtosopimus tulee voimaan 1.11.2016 ja se on voimassa 12 kuukautta 31.10.2017 saakka.

Vuosityöajan pidennyksestä ja sen toteuttamistavoista on sovittu erikseen vuosityöajanpidentämispöytäkirjalla, joka on irtisanottavissa aikaisintaan vuonna 2019.

- Olen tyytyväinen, että pystyimme keväästä asti käydyissä ja välillä hankalissakin neuvotteluissa pääsemään kilpailukykysopimuksen mukaiseen ratkaisuun. Jatkamme myös työehtosopimuksen uudistamistyöryhmätyöskentelyä sopimuskauden ajan. Tarkemmat ohjeistukset työajanpidentämisen toteuttamistavoista lähetämme jäsenillemme jäsentiedotteessa myöhemmin, Apteekkien työnantajaliiton toimitusjohtaja Kirsi Mäkinen sanoo.

Lisätiedot:
Apteekkien työntajanaliiton toimitusjohtaja Kirsi Mäkinen, kirsi.makinen(at)apta. fi, p. (09) 1728 5118