Ajankohtaista

  • Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelijakyselyn linkitApta ja Pam ovat sopineet, että tutustu työelämään ja tienaa – kesäharjoittelijoille varataan mahdollisuus vastata viime vuoden tapaan liittojen tekemään palautekyselyyn. Työpaikkojen perehdyttäjien toivotaan myös vastaavan palautekyselyyn.

    Linkit palaute kyselyihin löydät klikkaamalla otsikkoa.
  • Tietoa poliittisista mielenilmauksista/lakoistaLakot, joilla ei pyritä osaksikaan vaikuttamaan työehtosopimusasioihin, vaan tavoitteet kohdistuvat julkisen vallan toimenpiteisiin, esimerkiksi hallituksen päätöksentekoon ovat, poliittisia työtaisteluita. Poliittiset työtaistelut ovat laillisia. 

    Lakossa ovat ihmiset, eivät työt. Kukin työntekijä tekee itsenäisesti päätöksen siitä, osallistuuko lakkoon. Työhön halukkaille työntekijöille tulee pyrkiä järjestämään työtä. Minkäänlaista uhittelua tai painostamista lakkoon osallistumisesta ei pidä hyväksyä.

  • Apteekkiala mukaan kilpailukykysopimukseenApteekkien työnantajaliitto Apta ja Suomen Farmasialiitto ovat saavuttaneet kilpailukykysopimuksen mukaisen neuvottelutuloksen farmaseuttisen henkilöstön uudesta työehtosopimuksesta. Myös molempien liittojen hallinnot ovat hyväksyneet sopimuksen.
  • Neuvottelutulos hyväksyttyApta ja Farmasialiitto ovat saavuttaneet kilpailukykysopimuksen mukaisen neuvottelutuloksen, jonka liittojen hallitukset ovat hyväksyneet. Sopimuksen sisällöstä tiedotetaan tarkemmin 26.8.2016.