Riskien ja vaarojen arvioinnin päivitys on tarpeen kiihtyvässä koronvirustilanteessa

Koronavirustilanne on huonontunut lähes kaikkialla Suomessa. Tästä syystä on tärkeää, että erityisesti leviämisvaiheessa olevilla paikkakunnilla tehdään riskien arvioinnin päivitys, jotta voidaan varmistua siitä, että apteekissa on käytössä riittävät torjuntatoimet viruksen…