Jäsentiedote 13/2018

Aptan liittokokouksen päätökset 11.10.2018.

Aptan liittokokous pidettiin Helsingissä torstaina 11.10.2018. Paikalla oli henkilökohtaisesti tai valtuutettujen välityksellä yhteensä 51 apteekkaria.

Hallituksen muiksi varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen vuosiksi 2019–2020 valittiin seuraavat apteekkarit: 

  • Anne Kanerva, varajäsen Sari Kallioinen 
  • Jukka Niemi, varajäsen Juho Pietilä 
  • Tapani Niskanen, varajäsen Harri Rehnberg 

Yliopiston apteekin edustajaksi valittiin vuodeksi 2019 henkilöstöjohtaja Sari Souranmaa ja hänen varajäsenekseen toimitusjohtaja Kimmo Virtanen. 

Työnantajaliiton hallitus kokonaisuudessaan vuonna 2019 löytyy täältä.

EK:n valiokuntiin apteekkialan edustajiksi vuodeksi 2019 valittiin: 

  • apteekkari Juho Pietilä, talous- ja verotus 
  • apteekkari Sinikka Kesseli-Pulkkinen, osaava työvoima 
  • apteekkari Risto Holma, liiketoiminnan uudistaminen 

Liiton tilintarkastajaksi vuodeksi 2019 valittiin KHT-yhteisö Oy Tuokko LDT, päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Terhi Latvala. 

Liittokokous vahvisti liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2019. 

Liiton jäsenmaksuksi vahvistettiin 0,125 % edellisen vuoden palkkasummasta sisältäen vuokratyövoiman käytön arvonlisäverottomat kustannukset, kuitenkin vähintään 225 euroa. Jäsenmaksu tämän osalta pysyi ennallaan. Liittymismaksua ei peritä. 

Liitto perii jäseniltään entiseen tapaan EK:n jäsenmaksun, joka vahvistetaan vuosittain EK:n edustajistossa. 

Jäsenmaksulla katetaan Aptan henkilöstökulut, kaikki varsinaisen toiminnan kulut, hallituksen kokous- ja matkakulut sekä liiton jäsenpalvelujen kehittämiskulut.