Apteekkien työnantajaliitto neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset Palvelualojen Ammattiliitto PAMin ja Suomen Farmasialiitto SFL:n kanssa. 

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimuksen 1.2.2018-31.3.2020 tekstimuutokset

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimuksen 1.2.2018-31.3.2020 tekstimuutokset

Apteekin työntekijöiden luottamusmies- ja koulutussopimusluonnos

Apteekin työntekijöiden luottamusmies- ja koulutussopimus 

TES-muutokset 1.11.2016 - 31.10.2017

Farmaseuttisen henkilöstön tes-muutokset

Apteekkien työntekijöiden tes-muutokset

Vuosityöajan pidentämispöytäkirjat

Farmaseuttinen henkilöstö

Apteekin työntekijät

Liittojen yhteiset ohjeet vuosityöajan pidentämisen toteuttamiseksi 

Työehtosopimukset

 Farmaseutit ja proviisorit

 

Työntekijät

 

Palkat

Farmaseutit ja proviisorit

 

Työntekijät

 

Työsuhteeseen liittyvät lomakkeet löydät täältä.