• Medlemsinfo 1/2018
    1. Den farmaceutiska personalens kollektivavtal
    2. Apta och PAM inleder kollektivavtalsförhandlingar i januari
    3. Främjande av läroavtalsplatser