• Medlemsinfo 3/2017
  1. Du hinner ännu anmäla dig till personalledningsdagarna
  2. Semesterrelaterade tips för arbetsgivare på webbplatsen – kom ihåg att instruera om bland annat praxis för frånvaroanmälan under semestertiden
  3. Ny engångsersättning för kostnader för familjeledighet kan ansökas hos FPA från och med maj
  4. Tiden för fortbildning av PAMs förtroendepersoner ändras
  5. Fortlöpande ansökan om Aptas stipendier
 • Medlemsinfo 2/2017
  1. Anvisningar för avlöning av sommarvikarier, praktikanter och studerande
  2. De nya kollektivavtalen har publicerats på webbplatsen
  3. Utbildning i anställningsförhållanden 4.4 i Helsingfors
  4. Ansök om Apta-fondens stipendier
  5. Apotekens Pensionskassa tillhandahåller samordningstjänster i arbetshälsa för apotek
  6. Avtal om att bekanta sig med arbetslivet och förtjäna sommaren 2017
  7. Personalledningens Dagar närmar sig – boka plats!
  8. Den nyaste inkomststatistiken har publicerats på webbplatsen
 • Medlemsinfo 1/2017
  1. Behöver du råd för chefsarbetet? Anmäl dig till Personalledningens dagar 18–19.5.2017
  2. Utbildning i anställningsförhållanden 2.2 Utbildningen i Kuopio har annullerats – ny tidpunkt 4.4 i Helsingfors
  3. Medlemsavgiftsfakturorna skickas i månadsskiftet januari–februari
  4. Vårens söckenhelgsförkortningar