• Medlemsinfo 6/2017
  1. Kollektivavtalsförhandlingarna började med sondering
  2. På grund av kollektivavtalsförhandlingarna kan det förekomma avbrott i medlemsrådgivningen
  3. Kom ihåg att avtala om konkurrenskraftstimmarna för 2018 före utgången av november
  4. Söckenhelger som förkortar arbetstiden kring årsskiftet
  5. Avtalade förtroendemanna- och arbetarskyddskurser som omfattas av arbetsgivarstöd 2018
  6. Datumet för farmaciförbundets fackutbildning i år har ändrats
  7. Förtroendemanna- och utbildningsavtalet mellan Apta och Pam trädde i kraft 1.9.
 • Medlemsinfo 5/2017
  1. Förbundsmöte 28.9.2017 kl. 14
  2. Kollektivavtalsförhandlingarna börjar för den farmaceutiska personalen 1.9.2017
  3. Apta och Pam uppnådde ett förhandlingsresultat avseende apoteksanställdas förtroendemanna- och utbildningsavtal
  4. Frånvaroguiden har uppdaterats
  5. Apotekens arbetstidsdag i Uleåborg närmar sig, kom du ihåg att anmäla dig?
  6. Utbildningen Kärnpunkter i löneföreskriften och löneräkningen har annullerats!
  7. Preliminär uppskattning av arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter 2018
  8. Aptas anställningsrådgivning är stängd 7–8.9.
 • Medlemsinfo 4/2017
  1. Lönedivisorn 21,5 för delmånad enligt 13 § i farmaceuternas kollektivavtal tillämpas också i situationer där semesterlön enligt 10 § 4 mom. i semesterlagen betalas för en del av månaden
  2. Rekordantal deltagare på Personalledningsdagarna
  3. Preliminär uppgift: Personalledningsdagarna 2018 ordnas 17–18.5.2018 i Långvik, Kyrkslätt.
  4. Sammanfattning av konkurrenskraftsenkäten
  5. Aptas utbildningar hösten 2017
  6. De senaste publikationerna av Arbetarskyddscentralen (TTK)
 • Medlemsinfo 3/2017
  1. Du hinner ännu anmäla dig till personalledningsdagarna
  2. Semesterrelaterade tips för arbetsgivare på webbplatsen – kom ihåg att instruera om bland annat praxis för frånvaroanmälan under semestertiden
  3. Ny engångsersättning för kostnader för familjeledighet kan ansökas hos FPA från och med maj
  4. Tiden för fortbildning av PAMs förtroendepersoner ändras
  5. Fortlöpande ansökan om Aptas stipendier
 • Medlemsinfo 2/2017
  1. Anvisningar för avlöning av sommarvikarier, praktikanter och studerande
  2. De nya kollektivavtalen har publicerats på webbplatsen
  3. Utbildning i anställningsförhållanden 4.4 i Helsingfors
  4. Ansök om Apta-fondens stipendier
  5. Apotekens Pensionskassa tillhandahåller samordningstjänster i arbetshälsa för apotek
  6. Avtal om att bekanta sig med arbetslivet och förtjäna sommaren 2017
  7. Personalledningens Dagar närmar sig – boka plats!
  8. Den nyaste inkomststatistiken har publicerats på webbplatsen
 • Medlemsinfo 1/2017
  1. Behöver du råd för chefsarbetet? Anmäl dig till Personalledningens dagar 18–19.5.2017
  2. Utbildning i anställningsförhållanden 2.2 Utbildningen i Kuopio har annullerats – ny tidpunkt 4.4 i Helsingfors
  3. Medlemsavgiftsfakturorna skickas i månadsskiftet januari–februari
  4. Vårens söckenhelgsförkortningar